2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Podpisali porozumienie

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 29, 2016

27 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, zostało podpisane porozumienie w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Porozumienie zawarto pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu reprezentowaną przez Komendanta PPSP w Szydłowcu – bryg. Krzysztofa Banaszka, Gminą Szydłowiec reprezentowaną przez Burmistrza – Artura Ludwa i Ochotniczą Strażą Pożarną w Szydłowcu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP w Szydłowcu – dh. Annę Tomczyk.

Powyższe porozumienie rozpoczęło formalny proces, który ze względu na procedury, na określonych szczeblach decyzyjnych wymaga czasu. Dokument otrzyma Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, który ostatecznie podejmuje decyzję o włączeniu szydłowieckiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP Szydłowiec posiada wieloletnią tradycję pożarniczą, a od kilku lat przeżywa swoją drugą „młodość”. Druhowie bardzo aktywnie działają na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Szydłowiec oraz biorą udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i ćwiczeniach.

Jednostkę OSP w Szydłowcu zawiązano 17 marca 1899 roku. Na przełomie lat w dziejach jednostki zachodziły zmiany, które prowadziły do podniesienia poziomu wyszkolenia i zwiększania zdolności do podejmowania działań ratowniczych.
Z roku na rok zauważalny jest wzrost poziomu wyszkolenia strażaków jednostki oraz ich zaangażowanie w proces podnoszenia kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP, a także w kursach specjalistycznych realizowanych przez inne podmioty.

OSP Szydłowiec bierze udział w różnych projektach pozyskując środki na zakup sprzętu czy np. organizowanie wydarzeń kulturalnych bądź zajęć dla młodzieży z terenu gminy Szydłowiec. W chwili obecnej jednostka posiada 39 czynnych ratowników posiadających pełne kwalifikacje uprawniające ich do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.