2019-04-24

Imieniny: Urbana i Grzegorza

Pieniądze na wyprawkę szkolną

by Marek Sokołowski on Sierpień 14, 2013

Informujemy, że także na terenie Gminy Szydłowiec w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na zakup szkolnych książek i przyborów szkolnych. Wnioski o udzielenie takiej pomocy można składać do dyrektora szkoły do 6 września br. . Formularze są dostępne w sekretariatach szkolnych.

Z pomocy mogą skorzystać uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014, którzy będą uczęszczali do szkoły podstawowej (klasy I-III oraz klasa V), szkoły ponadgimnazjalnej (klasa II), a także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Osobami wnioskującymi o przyznanie pomocy mogą być rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, pracownik socjalny lub inny osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Ustalono również progi dochodowe, według których pomoc zostanie udzielana. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin, w których dochód nie przekracza 456 zł netto na osobę. Wyjątkiem są pierwszoklasiści – gdzie próg wynosi 539 zł netto na osobę oraz niepełnosprawni uczniowi – w ich przypadku próg dochodowy określono na poziomie 623 zł netto na osobę. Jednak w niektórych indywidualnych przypadkach kryterium dochodowe nie musi być rozstrzygające. Dofinansowanie może zostać udzielone na podstawie m.in. sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie. Szkoła zwraca rodzinom uczniów koszty zakupy przyborów na podstawie faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie materiałów dydaktycznych do wysokości pomocy. Przewidziane dofinansowanie będzie wynosiło od 225 zł do 770 – w zależności od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy.

W zeszłym roku z pomocy tego typu skorzystało 368 uczniów z Szydłowca i okolic. Wszelkie informacje dostępne są w Zespole Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu (nr telefonu 617 14 52) lub w placówkach szkolnych.