2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Otwarcie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Śmiłowie

by Marek Sokołowski on Wrzesień 4, 2016

Stowarzyszenie „Budujemy Przystań” z Radomia, uruchomiło 1 września w Śmiłowie Szkołę Specjalną i Przedszkole Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Podczas wakacji  przeprowadzono remont w budynku użyczonym przez władze gminy Jastrząb. Przebudowano cały parter w celach adaptacji go dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wymieniono podłogi, instalację elektryczną, drzwi wewnątrz budynku, zbudowano podjazd dla wózków, wyremontowano toalety, a także odmalowane zostały wszystkie ściany w szkole.

Placówka przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, które mają problem z komunikowaniem lub poruszaniem się, koncentracją uwagi, zapamiętywaniem lub funkcjonowaniem w dużej grupie. Bogata oferta zajęć rewalidacyjnych między innymi: logopedia, psycholog, rehabilitacja, muzykoterapia, dogoterapia oraz elementy integracji sensorycznej pozwolą w ogromnym zakresie eliminować wszelkie dysfunkcje u uczniów wynikające z ich niepełnosprawności. Tworząc tę placówkę Stowarzyszenie chce dać cały wachlarz możliwości pełnego rozwoju uczniom z niepełnosprawnościami z terenu gminy Jastrząb oraz gmin ościennych.

Ogromny wkład w remont budynku mieli przedsiębiorcy z terenu Szydłowca oraz Radomia ofiarowując materiały budowlane oraz wykończeniowe ich otwartość i wrażliwość na osoby z niepełnosprawnościami sprawiła, że uczniowie powrócili  1 września do nowo wyremontowanej i w pełni przystosowanej na ich potrzeby szkoły. Uroczystość otwarcia szkoły swoją obecnością uświetnili przedstawiciele szydłowieckiego Ratusza, Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, władze gminy Jastrząb, proboszczowie parafii Jastrząb oraz Gąsawy Rządowe.

Stowarzyszenie Budujemy Przystań informuje,  że rekrutacja uczniów do szkoły i przedszkola w Śmiłowie jest wciąż otwarta.