2022-05-17

Imieniny: Marka i Elżbiety

Oświetlenie uliczne LED – nowy trend w miastach

by Bartosz Kaluga on Lipiec 20, 2015

Coraz częściej na ulicach polskich miast zaobserwować można zmiany związane ze stosowaną przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego technologią oświetlenia dróg, ulic, placów oraz mostów. W miejsce tradycyjnie stosowanych żarówek i świetlówek sodowych (te stosowane były zazwyczaj w większych miastach) lub rtęciowych (występujących głównie w mniejszych, uboższych gminach), zaczyna pojawiać się oświetlenie uliczne led, bazujące na zdobyczach nauki ostatnich kilkunastu lat. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Do najczęściej wymienianych z pewnością należy potrzeba zaoszczędzenia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego środków pieniężnych, które następnie przeznaczane być mogą na zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej w innym zakresie. Przeprowadzone badania wyraźnie wskazują bowiem, że użycie do oświetlenia ulic i dróg instalacji oświetleniowych opartych na technologii led prowadzi do redukcji kosztów eksploatacji oraz energii do ponad 50%. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak wielkie przełożenie może to mieć na fundusze gminy lub powiatu.

Wykorzystanie przez te podmioty technologii led motywowane jest także innymi czynnikami, których źródło znaleźć można bezpośrednio w przepisach obowiązującego prawa. W pierwszej kolejności zauważyć należy, że przyjmowane w ramach Unii Europejskiej ustawodawstwo (przybierające postać rozporządzeń lub dyrektyw) wyłączyło możliwość nabywania dla celów nie-przemysłowych tradycyjnych żarówek, stosowanych od lat do oświetlenia większości powierzchni oraz pomieszczeń. W ślad za tymi regulacjami wprowadzone zostały przez polskiego ustawodawcę dodatkowe obostrzenia, których zakresem zastosowanie w pierwszej kolejności objęte zostały jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej – gminy, powiaty oraz województwa zobowiązane zostały do zapewnienia odpowiedniego poziomu efektywności wykorzystania energii (tak elektrycznej, jak i cieplnej), co zmusiło je do poszukiwania rozwiązań technicznych zapewniających mniejsze zużycie energii. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy stało się podążanie przez poszczególne jednostki za rozwiązaniami technicznymi, które nie absorbując gigantycznych kosztów samorządu byłyby w stanie w wyraźny sposób poprawić bilans energetyczny. Stąd też szybko pojawiło się zainteresowanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, od gmin poczynając, oświetlenie uliczne led, które w znacznej mierze rozwiązywać mogło powstały problem.

Już w 2012 pierwsze gminy w Polsce dokonały całkowitej modernizacji posiadanych opraw oświetleniowych, zastępując dotąd stosowane lampy sodowe świetlówkami led. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania gmin i powiatów technologią ledową, co przekłada się też na wymagania stawiane projektantom oraz wykonawcom projektów inwestycyjnych. Nie pozostaje nic, jak tylko cieszyć się z faktu, iż przyjazne dla środowiska i energooszczędne technologie wypierają stopniowo z użycia dotychczas stosowane rozwiązania techniczne, niebędące w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu efektywności wykorzystania energii.