2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Oświadczenie Prawicy RP w sprawie najważniejszego wydarzenia w dziejach Ojczyzny

by Marek Sokołowski on Kwiecień 14, 2015

W nadesłanym piśmie Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej, odnoszącym się do dzisiejszej 1049. rocznicy chrztu Mieszka I . Władze PRP z Markiem Jurkiem piszą: Chrzest Polski najważniejsze wydarzenie w dziejach Ojczyzny, które zdefiniowało powołanie, tożsamość i kulturę naszego narodu. Wybór, którego dokonał książę Mieszko, Polska potwierdziła całą swoją historią. I my również musimy to potwierdzać w życiu publicznym, rodzinnym i osobistym.

Odnosząc się do obecnej sytuacji piszą dalej: „Cywilizacja chrześcijańska przeżywa dziś najgłębszy kryzys od początku czasów nowożytnych. To o narodach Europy, które pierwsze przyjęły chrześcijaństwo – św. Jan Paweł II napisał krótko przed śmiercią, że żyją dziś w stanie „milczącej apostazji”, „tak jakby Bóg nie istniał” (por. „Ecclesia in Europa”, 9). Polska nie może iść tą drogą. Co więcej, żeby zachować swą wiarę i zrodzoną z niej kulturę – musimy tej milczącej apostazji otwarcie przeciwstawić nasze przywiązanie do najważniejszych wartości cywilizacji chrześcijańskiej, od wiary – jej nadprzyrodzonego źródła, po naturalne fundamenty – nienaruszalne prawo do życia, naturalny ustrój rodziny, wychowanie harmonizujące odpowiedzialność Kościoła, rodziny i Rzeczypospolitej.

Apelują też do wszystkich autorytetów i środowisk życia publicznego aby „Oby obchody 1050-lecia Chrztu Polski, które będziemy przeżywać za rok – stały się dla okazją do umocnienia wierności aktowi, który stanowi o tym kim jesteśmy i dla Kogo żyjemy.”

14 kwietnia, według zgodnych przypuszczeń historyków, miał miejsce chrzest Mieszka I. W 966 roku wypadała tego dnia Wielka Sobota. Ochrzcił się nie tylko książę, ale i jego najbliższe otoczenie. Dziś mija 1049 lat od tego wydarzenia. Uroczyste obchody okrągłej rocznicy tego wydarzenia zaplanowano na przyszły rok. Gdzie odbył się chrzest? Tego jak dotąd nie ustalono. O ile współcześnie nie kwestionuje się faktu, że chrzest dokonał się na terytorium suwerennego władztwa księcia, to jednak przedstawia się różne jego lokalizacje: Gniezno, Ostrów Lednicki, Poznań.

Jak mówi historyk ks. dr Łukasz Krucki z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, fakt, że z czasów Mieszka pozostało niewiele materialnych reliktów świadczących o przyjęciu chrześcijaństwa otwiera przed historykami istotną przestrzeń do budowania nowych hipotez. „Niepodważalnym faktem jest, że mieszkowe władztwo nazywane było powszechnie państwem gnieźnieńskim, a więc swój tytuł czerpało od najważniejszego ośrodka owego księstwa – Gniezna. Jeśli więc Gniezno stanowiło tak ważny gród, od którego całe państwo brało swoją nazwę, to można przyjąć, że to właśnie w nim Mieszko kazał się ochrzcić, chociaż wcześniej stanowiło ono centrum kultu pogańskiego. Decyzja księcia przesądziła o wyborze wiary wszystkich poddanych” – tłumaczy ks. Krucki. Dodaje również, że wobec wielu niewiadomych, niezmiennie najistotniejsza pozostaje konstatacja, że Mieszko I decydując się na przyjęcie chrześcijaństwa z Rzymu wprowadził państwo gnieźnieńskie na arenę państw europejskich, a rok 966 zapisał się w jako oficjalny początek polskiej państwowości.