2022-08-09

Imieniny: Bernarda i Sobiesława

Opłatkowe spotkanie szydłowieckiego Rzemiosła

by Marek Sokołowski on Styczeń 5, 2017

Świąteczno-noworoczne spotkanie szydłowieckich rzemieślników, z udziałem przedstawicieli władz powiatu i miasta odbyło się 5 stycznia w Sali Domu Weselnego Anny Orlickiej „Lodownia”. Na początku bożonarodzeniowego spotkania Słowo Boże odczytał i modlitwę poprowadził kapelan szydłowieckich przedsiębiorców, dziekan dekanatu szydłowieckiego ks. kan. Adam Radzimirski. Ksiądz Dziekan złożył noworoczne życzenia i pobłogosławił zebranych. Życzenia składane przy łamaniu się opłatkiem, ubogaciła śpiewem kolęd Klaudia Drożdż.  Przy świątecznym stole kontynuowano rozmowy środowiskowe i wymianę doświadczeń oraz życzeń. Głos zabrali przewodniczący Rady Miejskiej A.M Koniarczyk, prezes Izby Rzemiosła w Radomiu Jan Jaworski i prezes Spółdzielni Rzemieślniczej Marek Sokołowski.

W spotkaniu zorganizowanym przez Spółdzielnie Rzemiosł Różnych i skupiający pracodawców Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu uczestniczyło blisko 30 właścicieli firm i przedsiębiorstw. Na ich zaproszenie odpowiedzieli swoją obecnością: starosta Włodzimierz Górlicki, przewodnicząca Rady Powiatu Anita Gołosz, burmistrz Artur Ludew i przewodniczący Rady Miejskiej Artur Marek Koniarczyk. Warto podkreślić, że rodzinne firmy rzemieślnicze na terenie powiatu szydłowieckiego zatrudniają zdecydowaną większość pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji, usług i handlu.

Szydłowieckie Cech Rzemiosł Różnych jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz stowarzyszeniem pracodawców. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o rzemiośle.  Prezesem Zarządu, czyli Starszym Cechu jest Marcin Pawlak, właściciel firmy Stolpaw, produkującej drzwi wewnętrzne i zewnętrzne.

Z kolei działająca od 1986 roku Spółdzielnia Rzemieślnicza jest podmiotem gospodarczym, z uzyskanych środków z poprowadzonej działalności gospodarczej wspierającym inicjatywy na rzecz rzemieślników i integracji środowiska rzemieślniczego. Obie organizacje skupione są w społecznej, Szydłowieckiej Radzie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.