2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Opłatkowe spotkanie Prawicy

by Marek Sokołowski on Grudzień 19, 2015

Opłatkowe spotkanie Prawicy RP

Europoseł Marek Jurek w Radomiu, spotkał się wczoraj z środowiskiem sympatyków i członków Prawicy Rzeczypospolitej, z terenu Ziemi Radomskiej. W spotkaniu uczestniczył biskup ordynariusz Henryk Tomasik i liczni przedstawiciele duchowieństwa. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele struktur z naszego powiatu. Gości powitała Lucyna Wiśniewska.

Marek Jurek nawiązując do zbliżających się świąt, mówił „W różnych kulturach i narodach, gdzie sięga chrześcijaństwo ludzie będą pamiętać, że Bóg się narodził”. Dobra zmiana na którą oczekiwali Polacy się rozpoczęła. Zachęcał aby odważnie wypełniać swój obowiązek wynikający z uczestnictwa w życiu publicznym, także tych, którzy nie otrzymali mandatu, a otrzymali wiele głosów społecznego poparcia w wyborach. Mówił „Trzeba wysiłkiem każdego budować rzeczy trwałe wynikające z wiary. Pracować na rzecz polskiej gospodarki, przedsiębiorczości, tak aby była w Polsce praca, aby młodzi nie musieli opuszać Polski, bo jeszcze pogłębia problem demograficzny”. Nawiązując do swej pracy w Europarlamencie, wskazywał na nasilające się w władzach UE tendencje do konfiskaty uprawnień państw narodowych, ataki na życie nienarodzonych dzieci. Nasilającą się walkę cywilizacji. Zachęcał aby wszyscy pełniący służbę publiczną, czynili to ofiarnie, mając na uwadze idee silnej Polski służącej cywilizacji życia.

Ksiądz biskup Tomasik odczytał Ewangelie święta o Narodzinach Zbawiciela, pobłogosławił opłatki i złożył życzenia: Bożego Pokoju, sumy darów które przynosi Chrystus. Podziękował za zatroskanie o kształt życia społecznego i za dawane świadectwo, potwierdzające że Prawica Rzeczypospolitej jest potrzebna Polsce.

Po złożeniu życzeń i połamaniu się opłatkiem był czas na rozmowy i dzielenie się życiem.