2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Ogłoszenie o naborze do służby w Policji w 2016 roku

by Marek Sokołowski on Styczeń 28, 2016

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego.  

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2016 roku:  7 marca 2016 r.  – 70 osób; 6 czerwca 2016 r.  – 51 osób; 12 września 2016 r.  – 56 osób; 28 listopada 2016 r.  – 48 osób; w następujących jednostkach: 

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu 

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach 

Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za      przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do      służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie      służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do      wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.  

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć wymagane dokumenty OSOBIŚCIE w Komendzie Powiatowej Policji w Szydłowcu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (tel. 48 617 72 51) lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 – 13 00 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A      i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających      wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na      każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z      poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał      w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe      żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich      obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych      osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie      danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

– dowód osobisty,

– książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.  

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)  

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.