2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Ocenili strażackie kroniki

by Marek Sokołowski on Czerwiec 7, 2014

Na pierwszym powiatowym przeglądzie kronik strażackich, który miał finał 7 czerwca w Orońsku, zaprezentowano 9 kronik. Miały one różną wartość historyczną ale posiadały wiele wspólnego. Powstawały z pasji osób które je pisały i zawierały opis zdarzeń, które są wartościowe nie tylko z punktu widzenia strażaków ochotników, ale także środowisk lokalnych, w których oni działają.

Komisja pod przewodnictwem Marka Sokołowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu, pierwsze miejsce przyznała kronice OSP w Szydłowcu, nie tylko za jej wielką ponad stuletnią historyczną ciągłość i wartość, ale także za obecny pietyzm i skrupulatny kronikarski zapis codzienności. Drugie miejsce przypadło Chlewiskom, gdzie kronikę założono w 35 lecie powstania OSP, w 1962 roku. Jednak kronikarza z dużym talentem opisał jej pierwsze przedwojenne dziesięciolecia. Staraniem następców kronika była i jest uzupełniana do aż współczesnych dni, będąc ciekawym zapisem działania tej zasłużonej Ochotniczej Straży Pożarnej. Podobnie prowadzona była kronika w Jastrzębiu, w tej kronice z dużym pietyzmem odtworzono i udokumentowano zdjęciami jej początki działania i osoby, które tworzyły OSP w Jastrzębiu.

Dyplomami wyróżniono jeszcze trzy kroniki: Kronikę OSP w Woli Korzeniowej, odtworzoną na podstawie starszych zapisów , kronikę OSP w Woli Lipienieckiej i najmłodszą z kronik, zawierającą zapis zaledwie 2 lat działania OSP w Gąsawach Rządowych.  Tworzoną jednak z wielką sumiennością i pasją.

Pierwszy Przegląd Kronik zorganizowany został dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatowego OSP z druhem Aleksym Sasinem. Wsparcia tej inicjatywie udzieliły zarówno Powiat Szydłowiecki jak i Gmina Szydłowiec i Orońsko. Rozstrzygnięcie konkursu kronik odbyło się w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.