2022-08-14

Imieniny: Albina i Nikodema

Obradowala Społeczna Rada Gospodarcza

by Marek Sokołowski on Kwiecień 15, 2015

Z działaniem Inkubatora Przedsiębiorczości i Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej zapoznali się 14 kwietnia, członkowie powołanej w marcu przez burmistrza Artura Ludwa, Społecznej Rady Gospodarczej.

Inż. Bogdan Szabiński  prezes Zarządu Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu przedstawił aktualne działania operatora obiektów, którym jest kierowana przez niego Spółka, jak same obiekty, zajmowane obecnie przez kilka podmiotów gospodarczych i organizacji.

Oba budynki służą celom zakładanym w dofinansowanym ze środków unijnych wniosku Gminy Szydłowiec. Stan obecny trudno uznać za satysfakcjonujący, zamiarem operatora jest uruchomienie od maja w budynku Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej, stałego punktu informacyjnego o funduszach unijnych, z którego mogliby korzystać zainteresowani przedsiębiorcy.

Przełomem w działaniu MSAG byłoby pozyskanie przez gminę inwestora na obszarze przemysłowym. Póki jak mówił biorący udział w spotkaniu burmistrz A. Ludew „Są symptomy zainteresowania, cieszyłoby to nas gdyby przerodziło się to w czyn”.

Problemem gminy Szydłowiec jest jednak to, że Gmina nie dysponuje jednym choćby całym obszarem działek przeznaczonych na działalność przemysłową.

To było miedzy innymi tematem dyskusji Rady Gospodarczej. Członkowie rady zapoznali się także z projektem Uchwały, której treścią byłyby zasady zwolnień z podatku od nieruchomości dla   inwestorów tworzących na zakładany okres określoną liczbę miejsc pracy. Uchwała Rady Miejskiej, ma tworzyć warunki dla potencjalnych inwestorów, którzy w Gminie Szydłowiec wybudowali by zakład i zatrudnili pracowników. W założeniach uchwały minimalnym warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości na 1 rok, oprócz nowej inwestycji, przedsiębiorca musiałby spełnić warunek utworzenia minimum 10 miejsc pracy. przy utworzeniu 100 nowych miejsc pracy, okres zwolnienia wynosiłby 5 lat. W historii Gminy jak dotąd z tego typu zwolnień korzystał tylko jeden inwestor.

Wiele czasu poświęcono omówieniu tematyki związanej z długofalową promocją marki „Piaskowiec szydłowiecki”. Zagadnienia z tym związane omówiła wiceprzewodnicząca Anna Kowalska.

Jednym z najbliższych wydarzeń tego typu będzie prezentacja walorów szydłowieckiego piaskowca i kunsztu kamieniarskiego, w czasie „Szydłowieckich Zygmuntów”. W czasie ich trwania mają być zaprezentowane wręczone przedstawicielom różnych środowisk, wykonane z piaskowca – dzięki zaangażowaniu kamieniarzy, w tym szczególnie Krzysztofa Barańskiego, „Szydłowieckie Statuetki”.

Posiedzenie Rady poprowadził jej przewodniczący Marek Sokołowski. Kolejnym tematem posiedzenia Rady Gospodarczej ma być kwestia terenów przemysłowych i zakładanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz zapoznanie się z tematyka działania Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji.