2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Obchody w Stefanowie

by Marek Sokołowski on Wrzesień 19, 2017

W niedzielę 17 września w dawnej wsi Stefanów w powiecie przysuskim, odbyły się uroczystości związane z  73. rocznicą bitwy stoczonej tutaj przez 25. i 72. Pułk Piechoty Armii Krajowej  i z 65 rocznicą wysiedlenia wsi Stefanówi i Budy, przez władze komunistyczne.  Uroczystości w Stefanowie otworzyły występy artystyczne młodzieży. Po nich przy pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed lat, odprawiona została msza święta. Podczas koncelebrowanej mszy kazanie wygłosił kapelan ŚZŻAK i NSZZ Solidarnośc ks Stanisław Sikorski.

 W czasie uroczystości odznaczono medalem |Za Zasługi dla ŚZŻAK, osoby wyróżniające sie w zachowaniu pamięci i tradycji Armii Krajowej. Odznaczenia wręczył prezes ŚZŻAK w Radomiu Leon Etwert. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablica pamiatkową. Odbył sie apel poległych z salwą honorową pododdziału Policji.

Oprawę religijnych i patriotycznych uroczystości, zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji KGP pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura. W uroczystościach jak co roku wzięli potomkowie i dawni mieszkańcy Stefanowa i Bud, kombatanci, przedstawiciele instytucji, poczty sztandarowe, młodzież z Liceum Kadetów w Lipinach, mieszkańcy okolicznych miejscowości, strzelcy, leśnicy  i samorządowcy. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych: policjantów, przedstawicieli Straży Granicznej i Slużby Więzinnej.

W obchodach wziął udział Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka oraz Jego Zastępca insp. Kamil Borkowski i Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski., starosta przysuski Marian Niemirski i wójtowie z gmin powiatu przysuskiego.

Stefanów to nieistniejąca już partyzancka wieś niedaleko Gielniowa, w powiecie przysuskim. W 1944 r.  pod Stefanowem rozegrała się bitwa partyzantów z 25. i 72. Pułku Armii Krajowej. Koncentracja znacznych sił stanowiła zagrożenie dla 9. armii niemieckiej, utrzymującej stanowiska na linii Wisły, przeciw oddziałom Armii Czerwonej i I. Armii Wojska Polskiego.

26 września 1944 roku doszło do zwycięskiej bitwy, w której Niemcom zadano poważne straty. Wycofujące się oddziały zdążyły jednak spacyfikować wsie w rejonie Gielniowa. Spalono Budy i Stefanów. Ludność Stefanowa zdążyła uciec do pobliskich lasów. Po wojnie mieszkańcy odbudowali wieś, jednak władze komunistyczne w 1952 r. wysiedliły mieszkańców Stefanowa, w rejon Wrocławia, Legnicy, Słupska i Olsztyna, a znajdujące się we wsi zabudowania zrównały z ziemią. Pretekstem była budowa poligonu. Ten jednak tu nie powstał. Dziś teren dawnej wsi porośnięty jest lasem. Przy symbolicznym pomniku upamiętniającym wydarzenia sprzed lat, co roku odbywają się patriotyczne uroczystości.