2021-09-16

Imieniny: Wiktora i Małgorzaty

O przywództwie narodowym w Starostwie Powiatowym

by Marek Sokołowski on Marzec 1, 2014

Czynnikiem tworzącym zagrożenie kraju jest jego słabość. Słabość bowiem prowokuje agresję, każdy kraj powinien więc dążyć do budowy swej silnej pozycji, dotyczy to szczególnie Polski, położonej w niespokojnie geopolitycznie części świata. Nasz kraj powinien być silnym elementem stabilizującymi Europę Środkową – mówił na spotkaniu w Szydłowcu – Marian Piłka wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej Polskiej Marka Jurka.

Marian Piłka do Szydłowca przybył 1 marca, na zaproszenie stowarzyszenia Solidarność Polskich Rodzin. W spotkaniu wzięło udział około 30 osób.

W swoim wystąpieniu M. Piłka zanalizował polityczną sytuację Polski, która jest fałszywie przedstawiana jako tylko walka partyjna o władzę, gdy tymczasem historia narodu nie składa się z historii wyborów i kadencji, ale jest historią pokoleń. Mamy wobec narodu, który jest jak mówił kardynał Wyszyński jest rodziną rodzin, jako obywatele konkretne obowiązki i powinności. Powinnością partii politycznych jest z kolei tworzenie koncepcji przywództwa narodowego. Szukanie odpowiedzi na pytania jak sytuacja narodu wygląda, jakie są szanse i jakie zagrożenia. Wytyczanie celu długofalowego, gdyż procesy społeczne dzieją się powoli ale skutecznie, konieczne jest szukanie rozwiązań, gdy tymczasem obecna polityka skupia się głównie na marketingu politycznym, zabieganiu głównie o sympatię i przychylność wyborców, zamiast na rozwiązywaniu istotnych problemów kraju, choćby takiego jak bezrobocie i to rozwiązywanie nie przez zmuszanie młodych do emigracji, ale tworzenie miejsc pracy w kraju.

Sprawowanie władzy – mówił M. Piłka – jest czynnikiem sprzyjającym przywództwu narodowemu. Przed władzą państwowa stoją zadania zabezpieczenia bytu narodowego. Są to podstawowe kwestie bezpieczeństwa narodowego, szczególnie widać to teraz kiedy słabnie zainteresowanie USA Europą, a Rosja dąży do odbudowania swojej pozycji supermocarstwa.

Siłą wyznaczająca pozycje państwa i narodu jest iloczynem czynników ekonomicznych i moralnych oraz demograficznych. Wyraźnie to widać wobec zagrożenia rozpadu systemu emerytalnego, z powodu malejącej liczby Polaków. Obecne roczniki dzieci są o 40 % mniejsze od roczników ich rodziców, a to oznacza że roczniki wnuków mogą być jeszcze mniejsze.

Istotnym czynnikiem przeciwdziałania tym negatywnym procesom jest odrodzenie patriotyzmu, w tym patriotyzmu gospodarczego. Zachodnie korporacje w postaci zysków, dywidend i transferów wyprowadziły z naszego kraju w 2012 roku 70 miliardów złotych.

Praktycznie 90 % sektora bankowy jest w obcych rękach. Podobnie handel i media, a także 80 % zakładów przemysłowych.

Patriotyzm jest formą pobożności, dążenie do osiągnięcie silnej pozycji Polski, zamożności i dobrobytu rodzin, oznacza jeszcze większy wkład Polski, ukształtowanej na wartościach chrześcijańskich we wspólną Europę, która będzie chrześcijańska albo ulegnie islamizacji.

Po wystąpieniu prelegenta trwała ożywiona dyskusja, w czasie której poruszano problematykę polskiej własności, aktualną sytuację na Ukrainie, a także znaczenie zachowania polskiej ziemi i lasów przed wyprzedażą.

Marian Piłka był po raz pierwszy w Szydłowcu, dlatego też zwiedził Szydłowiec, jedynym obiektem otwartym ze względu na remont zamku, był tylko kościół parafialny św. Zygmunta.