2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

O ppp dla przedsiębiorców

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 8, 2014

W dniach 26-27 czerwca 2014 r. w Warszawie odbędzie się ostatnie jedno z ostatnich spotkań z cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. Seminarium jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Partnerstwo publiczno-prywatne to nadzieja większości polskich samorządów na efektywne ekonomicznie inwestycje w czasach ograniczonych zasobów finansowych. Dla podmiotów prywatnych jest to z kolei możliwość uruchomienia nowego kanału dystrybucji swoich usług. Seminarium organizowane przez PARP oraz Instytut PPP skierowane jest do wszystkich osób, które w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi lub relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa. – Analizując zaangażowanie sektora prywatnego w projekty ppp widoczna jest tendencja, iż to głównie duże firmy uczestniczą w rynku ppp, co w pewnym stopniu jest pochodną braku wiedzy na temat partnerstwa wśród małych i średnich przedsiębiorstw – tłumaczy Bartosz Korbus z Instytutu PPP. – Dlatego też obecnie kierujemy do MSP zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych seminariach, podczas których uczestnicy będą mogli zaznajomić się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp. Ponadto wiedza i informacje uzyskane podczas seminariów pomogą uruchomić nowy kanał sprzedaży dla usług i produktów niedostępny dla podmiotów, które wiedzy w zakresie ppp nie posiadają.

Uczestnicy seminarium zapoznają się z przebiegiem procesu realizacji inwestycji w formule ppp, począwszy od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy – strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem ppp. Podczas spotkania każdy przedsiębiorca będzie miał także możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku ppp. Zdobyta wiedza to szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia materiały z omawianymi zagadnieniami, wyżywienie oraz nocleg – jeśli zaistnieje taka potrzeba. Na zakończenie seminarium każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o uczestnictwie potwierdzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Natomiast przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej w związku z uczestnictwem pracownika w seminarium współfinansowanym z funduszy europejskich.

Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Czerniewski przy ul. Jutrzenki 119 w Warszawie. Rejestracji na seminarium można dokonać poprzez: formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ppp.parp.gov.pl, kontaktując się z Instytutem PPP pod numerami telefonów: (22) 435 95 02, 535 006 591 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: ppp-efs@ippp.pl.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl