2022-12-09

Imieniny:

O nas

Wiadomości z Ziemi Szydłowieckiej

portal szydłowieckiPORTAL SZYDŁOWIECKI to nowy Serwis o charakterze informacyjno-publicystycznym, jakiego do tej pory nie było na naszym rynku lokalnym. Głównym celem działania portalu jest tworzenie warunków budowania lokalnej społeczności obywatelskiej. Opiniotwórczy Serwis, który oprócz różnorodnych informacji z terenu „Ziemi Szydłowieckiej”, i terenu sąsiadujących gmin: Wierzbica, zawierał będzie treści publicystyczne, naszym zdaniem w perspektywie może być ważnym czynnikiem tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i więzi lokalnej na wyżej określonym obszarze.

Oprócz informacji czysto lokalnych, będziemy również pisali o istotnych wydarzeniach  z kraju i świata – które w mniejszy lub większy sposób przekładają się na życie mieszkańców Szydłowca, Chlewisk, Jastrzębia czy Wierzbicy. W serwisie znajdziecie Państwo również praktyczny informator – zawierający m. in. dane teleadresowe urzędów i instytucji z terenu Ziemi Szydłowieckiej, rozkład jazdy zbiorowej komunikacji drogowej, czy nocne i świąteczne dyżury aptek.

Wiadomości Szydłowiec

PORTAL SZYDŁOWIECKI to zupełnie nowa, jakość wśród obecnie działających mediów na rynku lokalnym. Charakteryzuje go przede wszystkim zainteresowanie lokalną społecznością, w różnorakim kształcie jej więzi społecznych, kulturalnych i religijnych, a także przejawach aktywności w zakresie gospodarczym, oświatowym i sportowym, oraz wszelkich działaniach na rzecz „dobra wspólnego”. Mając na uwadze poszanowanie dziedzictwa religii, historii i kultury narodowej. Będziemy dążyć do postrzegania władz instytucji lokalnych, jako ważnego elementu życia lokalnej wspólnoty, jednocześnie tworząc warunki do normalnej w społeczeństwie obywatelskim, oceny jego poczynań.  Warunkiem tego jest zachowanie właściwej niezależności, od lokalnych władz samorządowych. Co nie oznacza że nie będziemy patronować przedsięwzięciom, jeżeli one mają zbliżony do naszych założeń budowania społeczności obywatelskiej cel. Serwis cechuje również prosty układ nawigacyjny i bardzo czytelny layout.

Ziemia Szydłowiecka:

Gmina Szydłowiec

Gmina Chlewiska

Gmina Jastrząb

Gmina Mirów

Gmina Orońsko

Gmina Wierzbica