2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

O dobrym zawodzie czas myśleć zacząć. 27 marca dzień otwarty w ZS im. KOP

by Marek Sokołowski on Marzec 25, 2015

Obecny rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogłosiło „Rokiem Szkoły Zawodowców”. Za dwa miesiące tegoroczni absolwenci gimnazjów zaczną wybierać dalszą drogę edukacji i składać podania o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. W związku z tym Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu zaprasza gimnazjalistów na Dzień Zawodowca, by przybliżyć im specyfikę kształcenia w różnych zawodach i w ten sposób pozytywnie zainspirować. Dlaczego wydaje się to takie ważne?

Od 1999 roku lat funkcjonuje w Polsce zreformowany trzystopniowy system szkolnictwa. W porównaniu z poprzednim systemem okres nauki w szkole podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat, a następnym etapem edukacji stało się 3-letnie gimnazjum. Po jego ukończeniu uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, których reorganizacja trwała dłużej (właściwie jeszcze trwa) i od 2011 roku są to 3- letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Absolwenci liceów i techników mogą przystępować do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, natomiast absolwenci ZSZ mogą przystąpić do matury pod warunkiem ukończenia dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Świadectwo maturalne jest bezpośrednią przepustką na wyższe uczelnie.

Ukończenie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ma tę zasadniczą przewagę nad liceum, że umożliwia dodatkowo uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu odpowiednich egzaminów, a więc mówiąc po prostu, zdobycie konkretnego zawodu.

Jak się okazuje, wszystkie etapy systemowej i programowej reformy szkolnictwa w Polsce były i są powszechnie krytykowane. Jedną z poważnych jej wad jest zaniedbanie szkolnictwa zawodowego. Pierwotne działania reformatorskie prowadziły właściwie do upadku kształcenia zawodowego. Szkoły zawodowe miały być wyparte przez licea profilowane, likwidowano warsztaty szkolne stanowiące dotąd podstawowa bazę szkoleniową tych placówek itd. Na efekty nie trzeba było czekać zbyt długo. W prawdzie wzrosła w Polsce liczba studentów, ale jednocześnie nie zwiększyło się zatrudnienie wśród młodych ludzi. Oczywiście problem bezrobocia jest bardzo złożony i jego analiza nie jest przedmiotem tego artykułu, ale jedno jest pewne – na rynku pracy brakuje tzw. fachowców.

Po latach zaniedbań Ministerstwo Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiło Rokiem Szkoły Zawodowców, którego nadrzędną ideą jest odbudowa szkolnictwa zawodowego. Przede wszystkim chodzi o dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, podniesienie jego atrakcyjności, jakości i efektywności, uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji a także pomoc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. W związku z tym Mazowiecki Kurator Oświaty zaproponował zorganizowanie w dniach 23-27 marca br. w szkołach zawodowych województwa mazowieckiego Tygodnia Zawodowca, by przedstawić gimnazjalistom korzyści wynikające z kształcenia zawodowego, ale także ułatwić im podjęcie decyzji o dalszej drodze edukacyjnej i świadomym wyborze szkoły.

W powiecie szydłowieckim istnieje jedna szkoła o 70 – letniej tradycji w kształceniu zawodowym i innowacyjnym nauczaniu ogólnym. Po wielu przemianach nosi ona obecnie nazwę Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i jest bardzo dobrze znana w lokalnym środowisku. Szkoła początkowo kształciła specjalistów z dziedziny obróbki drewna i metalu, czyli np. stolarzy, ślusarzy, tokarzy, mechaników, monterów itp. O innowacyjności szkoły świadczyły otwierane wciąż nowe kierunki kształcenia, np. Technikum Rolnicze, Technologii Drewna, Technikum Elektroniczne, Handlowe, Ekonomiczne, Żywienia oraz tzw. wielozawodowe klasy na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej współpracujące z lokalnym rzemiosłem i miejscowymi pracodawcami. Ostatnie lata to nowatorskie klasy mundurowe współpracujące ze służbami takimi jak Straż Graniczna, Policja i Straż Pożarna oraz Technika Mechatroniczne i Informatyczne. W tegorocznej ofercie kształcenia nie zabraknie również nowości takich jak Technikum Usług Turystycznych i Liceum Ogólnokształcące z elementami wizażu i stylizacji. Nastąpi również reaktywacja bardzo popularnych niegdyś kierunków – elektronicznego i handlowego. Szydłowiecki Zespół Szkół nie poddał się więc i mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych kultywował tradycje kształcenia zawodowego, wierząc, że czas zawodowców musi powrócić. Sądząc po działaniach MEN wydaje się, że zmienia się na lepsze w tej dziedzinie. Walka z bezrobociem nie może przynieść efektów bez właściwej edukacji.

Aby zaprezentować gimnazjalistom pełną ofertę kierunków kształcenie, szczególnie kierunków zawodowych, ZS im. KOP organizuje 27 marca br. Dzień Zawodowca w formie tzw. „dnia otwartego”. Będzie więc można zapoznać się bliżej z działalnością szkoły, pogłębić wiedzę na temat zawodów, w których szkoła kształci i dowiedzieć się co szkoła może zaoferować potencjalnym kandydatom.

J. Plewa-Dziubek