2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Nowy Burmistrz zaprzysiężony

by Marek Sokołowski on Grudzień 10, 2014

Burmistrz Artur Ludew, w czasie zaprzysiężenia

Wczoraj we wtorek 9 grudnia, o godz. 14, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Sesji towarzyszył bardzo podniosły i uroczysty charakter. Po 12 latach bowiem doszło do zmiany warty i stanowisko burmistrza objął Artur Ludew, zwycięzca wyborów z 30 listopada 2014.

W uroczystości zaprzysiężenia burmistrza uczestniczyli nie tylko radni Rady Miejskiej, ale także przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, szydłowieckich firm i instytucji oraz  licznie przybyli na tę uroczystość mieszkańcy miasta.  Zanim Artur Ludew złożył przysięgę wprowadzono Sztandar Szydłowca i zaśpiewano Hymn Polski.

Nowy Burmistrz słowami :

„Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Szydłowiec, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Tak mi dopomóż Bóg”, złożył uroczyste ślubowanie.

Po złożeniu ślubowania Burmistrz wygłosił przemówienie. W swym pierwszym oficjalnym wystąpieniu podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony przez wyborców. Podkreślił, że oddane na niego głosy i wybór go na burmistrza to powód do radości i dumy, zaszczyt, ale przede wszystkim jednak ogromne wyzwanie. Kilkukrotnie podkreślał że będzie starał się być bliżej mieszkańców i ich problemów a także będzie starał się z ich udziałem podejmować ważne dla miasta decyzje. Zwracając się do zebranych mówił ” Z  tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować moim najbliższym, moim przyjaciołom. Wielkie podziękowania kieruję do młodzieży, która tak mocno mnie wspierała. Dziękuję także seniorom,  ludziom w każdym wieku, kandydatom na radnych, wszystkim którzy tworzyli nasz sztab wyborczy. To dzięki Waszemu zaangażowaniu uzyskałem tak ogromne poparcie społeczne i jestem teraz w tym oto miejscu.” odnosząc się do planów na przyszłość powiedział: ” Szanowni Państwo! Miasto i Gmina Szydłowiec posiada ogromny potencjał ludzki, to jest wielki kapitał którego nie możemy zmarnować. Będę pracował „dla ludzi” bo dla nich i przez nich zostałem wybrany. Tak jak głosiło moje hasło wyborcze, „wasze problemy będą moimi obowiązkami”. Jestem otwarty na każdego mieszkańca i każdą inicjatywę, która może pomóc w rozwoju naszego miasta i ale i gminy.” Zapowiedział także że będzie dążył do wzmocnienia i poszerzenia szydłowieckiego rynku pracy, do przeprowadzania inwestycji mających na celu poprawę codziennego bytu i funkcjonowania mieszkańców.”

W trakcie sesji Przewodniczący Rady Miasta  Marek Artur Koniarczyk wraz z wiceprzewodniczącymi Józefem Jarosińskim i Markiem Plewą złożyli gratulacje Burmistrzowi. Gratulacje składali także obecni na sesji przedstawiciele społeczności szydłowieckiej. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady podziękowali także pani Krystynie Bednarczyk przewodniczącej  Rady Miasta ubiegłej kadencji, za wieloletnią służbę dla dobra Miasta i Gminy.

W drugiej części obrad Radni wybrali nowe składy komisji i przegłosowali wybór przewodniczących. Przewodniczącą  Komisji Rewizyjnej została Dorota Pęksyk, Komisji Budżetu Dorota Jakubczyk, Komisji Infrastruktury Arkadiusz Sokołowski a Komisji Edukacji Maciej Kapturski.

Wybór przewodniczących nie zaskoczył: najważniejsze funkcje w Radzie objęli radni Porozumienia Gospodarczego i Szydłowca Naszego Domu.