2022-05-22

Imieniny: Wandy i Zenona

Nowi ministranci w farze

by Marek Sokołowski on Kwiecień 29, 2016

W szydłowieckiej parafii farnej w ostatnią niedzielę, na Mszy świętej do służby liturgicznej przyjęto 10 nowych ministrantów. Mszę świętą celebrowali ks. Krzysztof Nowosielski i ks. Norbert Skawiński. , którzy też poprowadzili ceremonię przyjęcia nowych ministrantów. Głównym jej symbolem tej ceremonii było pobłogosławienie komży, odmówienie modlitwy o święte życie kandydata i nałożenie komży na znak otrzymania przywileju służby ołtarza.

Ministranci, którzy rozpoczęli służbę liturgiczną w szydłowieckiej farze, wcześniej przez ostatnich kilka miesięcy przygotowywali się do niej, poznając zasady liturgii i ministrantury. Zajęcia prowadzili opiekun ministrantów ks. K. Nowosielski. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła rodziny ministrantów, oraz licznych wiernych, którzy wypełnili świątynię.

Ministranci podejmując służbę ołtarza, przyjęli na siebie obowiązek kierowania się zasadami, które służą wzrostowi do pełni życia chrześcijańskiego. Istotnym elementem, co przypomniał Ksiądz Proboszcz jest potraktowanie służby ministranckiej, jako okresu rozpoznania powołania do kapłaństwa, dlatego szydłowieccy ministranci modlą się po każdej mszy świętej do Pana Boga, o to, aby któryś z nich stał się Jego sługą.

Zasady ministranckie:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza

2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.

3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

4. Ministrant pracuje nad swym charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelnie swą pracą.

7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.

8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Życzymy młodym adeptom służby ołtarza, aby czas poświęcony Panu Bogu przy ołtarzu, owocował pięknym dzieciństwem, młodością i kiedyś odpowiedzialnym dorosłym życiem.

/Zdjęcie: Agnieszka Kwaśniewska/