2020-02-18

Imieniny: Józefa i Bogdana

Nowe Inwestycje w Gminie Mirów

by Bartosz Kaluga on Kwiecień 23, 2013 · 1 comment

Gmina Mirów już od jakiegoś czasu boryka się z trudnościami finansowymi, a tym samym zadłużeniem które doprowadziło do złej kondycji ekonomicznej i gospodarczej gminy. Zapewne Urząd Gminy jaki i jej mieszkańcy odczuwają skutki polityki oszczędności, która jest w obecnej sytuacji niezbędna. Mimo tego nie można powiedzieć, że w Gminie Mirów nic pozytywnego się nie dzieje.

Pomimo ograniczeń finansowych gmina nadal się rozwija – miedzy innymi poprzez realizację nowych projektów i inwestycji. Wszystko po to, aby podnieść atrakcyjność gminy, ułatwić życie jej mieszkańców i zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na jej terenie. Plan wydatków majątkowych realizowany w 2013 roku został bardzo dobrze przemyślany i szczegółowo rozpisany, mając na uwadze trudną sytuacje finansową gminy. Fundusze na nowe projekty i inwestycje są wydawane racjonalnie i rozważnie, tak aby nadmiernie nie obciążały gminnego budżetu.

Na 2013 rok planowana jest realizacja następujących zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 4015 W Szydłowiec – Mirów Nowy na odcinku Rogów – Mirów w tym budowa chodnika, przebudowa drogi gminnej nr 400306 W na odcinku Bieszków Dolny – Bieszków Górny w tym budowa chodnika, budowa drogi Bieszków Dolny –Gąsawy Rządowe Niwy.

Planowany jest także zakup dwóch wiat przystankowych w Mirowie Nowym, dokończenie budowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym, adaptacja części budynku PSP w Zbjiowie Małym z przeznaczeniem na przedszkole oraz budowa świetlicy – remizy w Bieszkowie Górnym (zalanie fundamentów).

Ponadto planowany jest rozwój elektronicznej administracji wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Związane jest to z elektronicznym obiegiem dokumentów. Do tej pory w gminie korzystano z elektronicznej skrzynki podawczej teraz zostanie ona zastąpiona bardziej rozbudowanym systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

Realizowany jest także projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Łączny koszt planowanych na 2013 rok zadań to 776.297,00 zł. Środki własne gminy wynoszą 471.297,00. pozostała kwota pochodzi z innych źródeł finansowania miedzy innymi ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

Jak poinformował Albert Bobrowski pełniący obowiązki wójta Gminy Mirów jeśli kwoty planowanych na bieżący rok inwestycji nie zwiększą się, a mieszkańcy rzetelnie będą płacić podatki to wspólnymi siłami wszystkie zadania realizowane zgodnie z planem wydatków majątkowych zostaną w całości wykonane.

Realizacja planowanych inwestycji zapewne przyczyni się do poprawy atrakcyjności gminy, a także jej konkurencyjności. Nowe drogi, chodniki, przystanki ułatwią i polepszą także życie lokalnej społeczności.

Auotr: J. Krogulec