2021-04-19

Imieniny: Bernarda i Bazylego

Nieprawidłowości w działaniu GOK w Chlewiskach.

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 7, 2013 · 2 komentarze

W dniach 28 maja oraz 4,5 i 6 czerwca Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Chlewiskach, której jestem przewodniczącym, przeprowadziła kontrolę działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach, którego Dyrektorem jest pan Andrzej Woda.

Jak wynika z protokołu kontroli, stwierdzono, że:

  1. Działalność GOK nie jest zgodna z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.
  2. Powierzone obowiązki, Dyrektor GOK wykonuje w sposób niesumienny, niesolidny, nierzetelny i niegospodarny.
  3. Prowadzenie dokumentacji finansowej świadczy o nierzetelności, niesumienności, nieuczciwości i niesolidności, ze strony księgowej oraz Dyrektora GOK jako osoby odpowiedzialnej za całokształt działalności.
  4. Gospodarowanie powierzonym mieniem (świetlice wiejskie) jest niegospodarne i niesolidne. W związku z powyższymi faktami Komisja

Rewizyjna Rady Gminy w Chlewiskach zawnioskowała o:

  • Niezwłoczne przeprowadzenie kontroli finansowej GOK od roku 2010 przez biegłego.
  • Wyciągnięciu konsekwencji służbowych i dyscyplinarnych w stosunku do Dyrektora GOK.
  • Wyciągnięciu konsekwencji słuzbowych i dyscyplinarnych w stosunku do księgowej GOK.
  • Wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy pkt. „wyjaśnienie sprawy uchylenia uchwały Nr. IX/47/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury – GOK w Chlewiskach.”

Dyrektor GOK nie zgodził się z zawartymi w protokole stwierdzeniami, supozycjami i wnioskami.

Pełna Treść Kontroli Protokołu

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWalenty Demczuk

Walenty Demczuk – W latach 1980-81 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. W stanie wojennym internowany w Zabrzu i Raciborzu do lutego 1982 roku. Pomiędzy 1990 a 1996 roku prywatny przedsiębiorca. Od 2010 radny Gminy Chlewiska oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

Radny Walenty Demczuk