2022-10-05

Imieniny: Feliksa i Leonarda

Niepodległościowe spotkanie pokoleń w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

by Marek Sokołowski on Listopad 11, 2015

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szydłowcu, rozpoczęła 10 listopada uroczystość powiatowa w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. W jej trakcie ślubowanie złożyli uczniów klas pierwszych. Uczniowie zaprezentowali także spektakl patriotyczny pt „Wszystko Polsko przetrzymasz, przeczekasz, wytrwasz”. W trakcie przedstawienia z wielką klasą śpiewano pieśni patriotyczne, deklamowano wiersze i opowiedziano, w tym także przy pomocy multimediów, o naszej drodze ku Niepodległości.

Dopełnieniem  patriotycznej zbiórki było  zaprezentowane przez uczniów wspomnienie o kapralu Wincentym Sochackim ( 1911-1990) z Cukrówki, żołnierzu 5 Kresowej Dywizji Piechoty, uczestniku Bitwy pod Monte Casino. Dyrektor Szkoły Maria Michajłow, podziękowała za przygotowanie i prezentację spektaklu i wspomnień uczniom Zespołu Szkół im. KOP. Byli to: D. Gołosz, M. Hamera, K. Misiowiec, A Wnuczek, W. Zietkowska, J. Jóźwik,  M. Lis, Z. Knop, A. Gwóźdź, J. Barszcz, M. Jodła, K. Kulita M. Gruszczyńska, A. Łaska, J. Krzemiński, A Łaska, J. Barszcz, M. Jodła i nauczycielom: Renacie Hylickiej, Andrzejowi Łacie, Patrycji Wlazło, Elżbiecie Mamli i Żiwkowi Michajłow.

W spotkaniu wzięli udział oprócz młodzieży z Zespołu Szkół im. KOP także uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Cukrówce.

Warto odnotować, że w czasie uroczystości Kombatanckimi Krzyżami Zwycięstwa odznaczeni zostali: starosta Włodzimierz Górlicki i dyrektor ZS im. KOP Maria Michajłow. Starosta ze wzruszeniem podziękował za okazane przez środowisko kombatanckie wyróżnienie. Odznaczenie przyznała Kapituła przy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, jako wyraz szacunku za upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich, wręczyła je Zofia Liszka, prezes  szydłowieckiego Koła ZKRPiBWP .

Spotkanie, w którym wzięła udział Zofia Sochacka wdowa po zmarłym Wincentym Sochackim oraz jego córka a także wójtowie: Henryk Nosowski z Orońska, Artur Siwiorek z Mirowa i Waldemar Sowiński z Chlewisk oraz sekretarz Gminy w Szydłowcu Dorota Kubiś, zakończył poczęstunek dla weteranów, kombatantów i ich rodzin oraz zaproszonych gości Szkoły. Za zakończenie artykułu, niech służy wiersz Bronisława Broniewskiego deklamowany w czasie uroczystości.

Władysław Broniewski „Monte Cassino”

Nasze granice naszli znienacka,
słupy graniczne zewsząd zrąbali…
Idzie Kresowa, idzie Karpacka
w dymie eksplozji, w huku batalii.

Nasze granice?… – trzeba ich szukać
w rytmie kaemów, w chrzęście pancerzy.
My już to wiemy, stara nauka
polskich tułaczy, polskich żołnierzy.

Idzie Karpacka, idzie Kresowa,
walą armaty, trzeszczą spandau-y.
Tu nam nie ujdzie, tu się nie schowa
wróg uzbrojony w broń doskonałą.

Idzie Kresowa, idzie Karpacka,
każda bojowo chrzęszcząc maszyną.
My was znajdziemy, choć po omacku,
w Monte Cassino! W Monte Cassino!

Padnie nas wielu w pięknej Italii,
żywi umarłych grzebmy i liczmy,
potem pójdziemy dalej i dalej
stawiać, przestawiać słupy graniczne.

Nasze granice? – „Póki żyjemy”,
wszędzie, gdzie nasi walczą i giną.
Gniewnie idziemy, krwawo idziemy,
nasze granice w Monte Cassino.