2021-09-16

Imieniny: Wiktora i Małgorzaty

Niebieski tydzień w szydłowieckiej komendzie policji

by Bartosz Kaluga on Luty 20, 2014

W dniach 24  lutego do 1 marca  2014 roku w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu  jest jednym ze współuczestników działań mających na celu niesienie pomocy ofiarom przestępstw. Wspólnie z policjantami w tegorocznej kampanii społecznej niosą pomoc dla ofiar, również przedstawiciele, prokuratury, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy  rodzinie, kuratorzy zawodowi.

W ramach prowadzonej akcji w KPP Szydłowiec przy ulicy Kościuszki 194 zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny gdzie będzie można przyjść codziennie w godzinach od 06.00 – 20.00 i uzyskać poradę prawną od dyżurujących  policjantów. Zainteresowane osoby będą mogły dowiedzieć się  gdzie i jak szukać pomocy, otrzymają widzę w zakresie przysługującym im praw. Policjanci nadto będą rozprowadzać ulotki wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Karta Praw osoby dotkniętej  przemocą w rodzinie” zawierające informacje o instytucjach i telefonach  zajmujących się problemem przemocy w rodzinie.

asp.szt. Dariusz Gawęda

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

t072ZI9Ww4OMsQ4jA2Je