2021-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

„NGO – to jest to!” Nowy cykl Portalu Szydłowieckiego

by Marek Sokołowski on Lipiec 26, 2013

Od początku działalności Portalu Szydłowieckiego mocno wspieramy wszelkie formy aktywności społecznej oraz zachęcamy naszych czytelników do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej. Na co dzień współpracujemy z kilkoma stowarzyszeniami i fundacjami (z ang. NGO – non-govermental organisations) z Szydłowca i okolic. W dalszym ciągu zależy nam na promowaniu tego typu działalności. Z tej okazji rozpoczynamy nowy cykl artykułów „NGO – to jest to!”

Będziemy przedstawiać w nim działające na naszym terenie organizacje pozarządowe. Opiszemy okoliczności ich powstania, streścimy główne cele organizacji, zaprezentujemy dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia oraz ich plany na najbliższą przyszłość. Zapraszamy więc wszystkie stowarzyszenia z Ziemi Szydłowieckiej do kontaktu z redakcją.

Nasz nowy cykl otwiera współpracujące z nami praktycznie od początku naszej działalności – Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

Nazwa: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko
Siedziba: Orońsko
Strona internetowa: oronsko.org

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko powstało w 2007 roku z inicjatywy mieszkańców Gminy Orońsko. Organizacja działa na rzecz wszechstronnego rozwoju Gminy Orońsko. Zarząd Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko stanowią: Zbigniew Stanik – prezes, Sylwester Różycki- wiceprezes, Damian Faliński – skarbnik, Robert Paruszewski – sekretarz oraz Jarosław Molenda.

Stowarzyszenie na początku swej działalności koncentrowało się na realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej np. jak międzynarodowy Program Młodzież w Działaniu. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić: projekt pt. ”Patriotism – The largest value of Young Europeans” (2010), „Passion – the way of intercultural integration”(2011) oraz projekt „I’m European – I’m Fair Play” (2011).

W 2011 roku zrealizowaliśmy także przedsięwzięcie „Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na podstawie przeprowadzonych badań stworzyliśmy raport z sytuacji edukacyjnej w Gminie Orońsko. Celem projektu było podniesienie poziomu wykształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Orońsko. Pozyskaliśmy fundusze (1,7 mln zł) na poprawę edukacji (organizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych we wszystkich szkołach, wycieczek edukacyjnych, zielonych szkół, wyjazdów cyklicznych na naukę pływania, do muzeów np. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik).

W roku 2012 zrealizowaliśmy projekt pt. ”Wyposażenie i znakowanie turystycznego szlaku rowerowego oraz pieszego w Gminie Orońsko”, dofinansowany przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski. Głównym celem zadania publicznego było stworzenie dwóch szlaków turystycznych: rowerowego i pieszego. Szlaki te przebiegają przez najciekawsze, najatrakcyjniejsze miejsca w Gminie Orońsko. Wyznaczone oraz wyposażone szlaki mają na celu poprawę infrastruktury turystycznej w regionie, a także promocję oraz ułatwienie turystom zwiedzania i poznania najciekawszych miejsc gminy. Na szlakach znalazły się tablice informacyjne, mówiące o zabytkach, pomnikach przyrody, miejscach pamięci oraz wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na terenie naszej gminy.

Jednym z głównych aspektów działalności Stowarzyszenia jest Archeologia. Ściśle współpracujemy z archeologami i naukowcami z Polskiej Akademii Nauk. Już drugi rok uczestniczymy w pracach wykopaliskowych, prowadzonych na radomskiej Piotrówce. Braliśmy także udział w konferencji „Ziemia niczyja-ziemia nieznana” oraz wystawie „Piotrówka-pamięć rodowodu”. Zorganizowaliśmy w Orońsku, w Centrum Rzeźby Polskiej, międzynarodową konferencję archeologiczną pt. „Muzyka Krzemieni”, połączoną z koncertem zespołu Natural Beat Band. Do współpracy obok naukowców, zaangażowaliśmy także młodzież z Sekcji archeologiczno-historycznej, która działa w orońskim Gimnazjum. Podczas imprez kulturalnych, a także w szkołach, prowadzimy pokazy geofizyczne przy użyciu georadarów.

Działalność Stowarzyszenia na terenie Gminy Orońsko ściśle wiąże się Centrum Rzeźby Polskiej, z którym blisko współpracujemy od 2012 r. Współorganizujemy archeologiczne konferencje naukowe oraz koncerty jak np. „Muzyka Krzemieni”, imprezy kulturalne takie jak „Majówka ze Sztuką”, „Ekomajówka” czy „Niespodziewany Początek Jesieni”. Zajmujemy się także organizacją imprez i spotkań dla seniorów takich jak „Integracyjne Lato”. Przy udziale CRP organizujemy także warsztaty artystyczne dla uzdolnionej młodzieży z Gimnazjum w Orońsku. Rzeźby stworzone przez Gimnazjalistów oglądać można było na wystawie „Space Connection” w Galerii Oranżeria w CRP.

Do sukcesów możemy zaliczyć tegoroczną, pierwszą edycję biegu przełajowego „Dąb Czwartak” (nazwa na cześć pomnika przyrody na terenie naszej gminy), który odbył się podczas Ekomajówki 2013 i spotkał z dużym zainteresowaniem.
Od dwóch lat organizujemy konkurs fotograficzny pt. „Regionalne Fascynacje”, dla mieszkańców oraz uczniów szkół z terenu Gminy Orońsko.

W najbliższym czasie planujemy cykliczne pokazy filmowe w Orońsku, pierwszą projekcję, która odbyła się podczas „Integracyjnego Lata” mamy już za sobą. We wrześniu będziemy współorganizować imprezę „Niespodziewany początek Jesieni” w CRP, zajmiemy się także organizacją obchodów jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku.
Nasze Stowarzyszenie działa z myślą o mieszkańcach gminy Orońsko, organizujemy nie tylko imprezy kulturalne, ale zajmujemy się także działalnością na rzecz edukacji. Staramy się angażować i współpracować z różnymi środowiskami, mobilizujemy lokalną społeczność do udziału w naszych przedsięwzięciach. Wszechstronny rozwój naszej gminy to dla nas priorytet.

Zespół SOiRGO