2022-05-24

Imieniny: Łucji i Wilhelma

Narasta konflikt społeczny, wywołany obawą powstania fermy norek w pobliżu Szydłowca

by Marek Sokołowski on Czerwiec 22, 2015

 

Bardzo blisko od Szydłowca, prywatny inwestor zamierza wybudować fermę według projektu na 15 tysięcy norek amerykańskich. Hodowle do 16 tysięcy tych zwierząt, nie wymagają według prawa, nawet sporządzenia oceny oddziaływania takiej hodowli na środowisko. Mieszkańcy Zdziechowa oraz sąsiednich miejscowości, czują się w związku z tym zagrożeni, tym bardziej, że wielu z nich wybudowało w tej okolicy niedawno swoje domy, kierując się między innymi walorami ekologicznymi okolicy. 

Teraz to wszystko może się drastycznie zmienić na gorsze, co u niektórych powoduje poważny niepokój i obawę.  W Polsce hoduje się około 4 miliony norek, na potrzeby przemysłu futrzarskiego. W związku z ograniczeniami hodowli w Europie Zachodniej, fermy masowo przenoszone są do Polski, a lobby futrzarskie trzyma się u nas mocno, o czym świadczy choćby porażka Ministerstwa Środowiska, w staraniu o uznanie w Polsce norki amerykańskiej za gatunek inwazyjny.

W najbliższa środę w Zdziechowie, ma się odbyć wizja lokalna, z udziałem mieszkańców i radnych, a dodatkowo udało się protestującym zainteresować swoim problemem TVP Info. Tematem programu telewizyjnego, będzie oczywiście planowana do założenia, niespełna kilometr od granic Szydłowca, w pobliżu gospodarstw domowych, hodowla zwierząt futerkowych. Znający problem mieszkańcy oraz samorządowcy miejscy zapraszani są do wzięcia udziału w programie: „To jest temat”, TVP Info 24.06.2015, godzina 17.30, miejscowość Zdziechów.

Mieszkańcy protestują przeciwko budowie przemysłowej fermy norek w miejscowości Zdziechów, także w utworzonej na Faceboku grupie: https://www.facebook.com/groups/niedlafermy/permalink/426187847553107/

W ich ocenie powstanie fermy to dla mieszkańcom najbliższych miejscowości:

1. Fetor!! Na odór w szczególności narażeni będą mieszkańcy miejscowości Zdziechów, Świerczek, Szydłówek oraz Szydłowiec . Niestety zbyt liberalne przepisy w naszym kraju pozwalają na tego typu inwestycje z pominięciem istotnych interesów lokalnych społeczności. Stąd rodzi się konieczność wczesnego reagowania na tego typu przedsięwzięcia na które nie ma społecznego przyzwolenia.

2. Znaczne pogorszenie standardu życia! Fermy chowu i hodowli zwierząt futerkowych należą do grupy instalacji o największej zapachowej uciążliwości dla otoczenia i mieszkańców. Gazy emitowane przez fermę norek to między innymi amoniak i siarkowodór, które mają negatywny wpływ na organizm człowieka.

3. Spadek ceny nieruchomości oraz gruntów w sąsiadujących z fermą obszarach!

4. Skażenie gleby, ujęć wody oraz powietrza uciążliwymi odpadami organicznymi oraz gazami dotyczyć może nawet terenów w znacznej odległości od fermy. Związki te mogą wywoływać wiele groźnych schorzeń, jak np. migreny, kaszel, katary, skurcze w klatce piersiowej, zatkany nos i inne dolegliwości ze strony układu oddechowego, reakcje o podłożu zapalnym i uczuleniowym, alergie i in. Znacznie wzrośnie także populacja szczurów i much.

5. Nieuniknione ucieczki norek z fermy. Norka będąca w Polsce gatunkiem obcym, wybitnie skutecznym w polowaniu, po przedostaniu się do otoczenia sieje spustoszenie w środowisku leśnym i wodnym, może w konsekwencji pogorszyć właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków chronionych na naszym terenie. Z uwagi na fakt, że norka w ciągu doby potrafi pokonać dystans nawet 10 km, nieuniknione przeniknięcie norek na te tereny może oznaczać poważne zagrożenie dla bioróżnorodności i równowagi lokalnego ekosystemu.

6. Norki są również niebezpieczne dla drobiu: kur, kaczek, gołębi itd.

7. 30 otwartych wiat z drucianymi klatkami o wymiarach 0,3/0,3/0,6m, pełnymi norek, wpłynie negatywnie nie tylko na krajobraz ale także będzie miało negatywny wpływ na środowisko naturalne pomijając oczywiście aspekt etyczny istnienia „obozu koncentracyjnego” dla zwierząt.

8. Zwierzęta z fermy o takiej ilości norek będą musiały zjeść w ciągu roku tony pokarmu pochodzenia zwierzęcego (odpady poubojowe z przemysłu mięsnego i rybnego), niewątpliwie będzie to powodować dodatkowy smród.

9. Każdego roku kilka tysięcy zwierząt zostanie zagazowanych w komorach gazowych i obdartych ze skóry.

10 Porównanie dochodów (podatek rolny) jakie Gmina może uzyskać z tytułu prowadzenia na jej terenie fermy z długofalowymi kosztami i utraconymi korzyściami (ograniczenie powstawania nowych przedsięwzięć, zahamowanie budownictwa mieszkaniowego, remonty nawierzchni itp.), budzi uzasadnione obawy co do opłacalności ekonomicznej i społecznej istnienia tej inwestycji na terenie Gminy Szydłowiec.

 11. Istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia wielkości fermy w przyszłości bądź rozszerzenia działalności o przetwórstwo odpadów, skór itp., na co pozwala wielkość i ilość posiadanych przez Inwestora okolicznych działek.

Czy tak się stanie, tego nie można obecnie stwierdzić, z pewnością jednak o sprawie jeszcze nie raz usłyszymy.

.