2021-04-17

Imieniny: Feliksa i Aleksandry

Nadwiślańskie spotkanie szkół „granicznych”

by pa pa on Czerwiec 14, 2013

W Warszawie Oddział Nadwiślański Oddział Straży Granicznej zorganizował dziś spotkanie szkół, z którymi współpracuje w zakresie realizacji nauczania w klasach „granicznych”. Konferencję otworzył komendant NwOSG ppłk. Mariusz Piętka. Inicjatorem spotkania była naczelnik Wydziału Prezydialnego NwOSG Ewa Waligóra. W spotkaniu wzięli udział Bernadeta Padzik i Roman Rejczak z ZS im KOP i Joanna Strzelecka ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

W czasie spotkania przedstawiciele szkół ponadgimzjalnych z Góry Kalwarii, Szydłowca, Warszawy, Łodzi i Więcborka zaprezentowali własne doświadczenia związane z realizacją współpracy z Oddziałem Nadwiślańskim. Podkreślano znaczenie wychowania patriotycznego w klasach mundurowych, przybliżania tradycji i historii.  Psycholog kapitan Piotr Wolny, wskazał na znaczenie rozwoju wśród uczniów odpowiedzialności i opanowania, bo te cechy mają istotne znaczenie w służbach mundurowych.

Innowacyjny program kształcenia w klasach granicznych, realizowany w szydłowieckiej szkole, przedstawił nauczyciel R. Rejczak. Dodatkowo oprócz przedmiotów typowych dla liceów, uczniowie poznają elementy musztry, zasady strzelania i podstawowy zakres wiedzy o systemie granicznym. Uczą się podstaw prawa i mają rozszerzony program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Niestety mówił – Roman Rejczak – szkoła, nie posiada trenażera laserowego do nauki strzelania, w związku z czym, uczniowie mogą w szkole jedynie zapoznać się z budową broni, zaś strzelanie ćwiczą  na obozie w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. W Szydłowcu w Zespole Szkół im KOP, w tym roku szkolnym 87 uczniów kształciło się w klasach ochrona granicy państwowej.

W trakcie konferencji Juliusz Karpiński z MSW przedstawił problematykę zagrożeń związanych z „handlem ludźmi”. Do uzależnienia i wykorzystywania innych ludzi, stosowane są takie między innymi takie metody jak przemoc, bezprawne uprowadzenia, nadużycia stosunku zależności, wykorzystywanie krytycznego położenia innych. Ostrzeganie przed zagrożeniami jest jednym ważnych elementów profilaktyki. Obecnie Straż Graniczna ma charakter służby granicznej i imigracyjnej, podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych.  Zwalczanie przestępczości związanej z „handlem ludźmi” jest jednym z nowych zadań SG.

Tekst:  Marek Sokołowski