2021-04-12

Imieniny: Roberta i Serwacego

Nabór do Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

by Marek Sokołowski on Wrzesień 4, 2013

Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek pod patronatem Burmistrza Szydłowca zaprasza na zajęcia w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 30 września 2013 roku.

Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny adresowany do ludzi, którzy nie pracując już zawodowo mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Uniwersytet działa w SCKiS od trzech lat. Spotkania słuchaczy odbywały się do tej pory w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu w czwartkowe popołudnia. Uczestniczy w nich zwykle około 50 osób.

Odpłatność za Semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami. Słuchacze uczestniczą też w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin. Dotychczas uruchomione zostały fakultety z języka angielskiego, informatyki i działań plastycznych. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne, średnio 10 zł za godzinę zajęć.

W planach działań Uniwersytetu na rok akademicki 2013/2014 oprócz wykładów i fakultetów są: wyjazd do teatru, wycieczka krajoznawcza, udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Zajęcia zainaugurujemy 10 października 2013 r., w czwartek o godzinie 17.00 w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym ul. Kolejowa 9B. Informacje, zapisy : numer telefonu 661 279 945, p. Ilona Jaworska, email:sekretariat@sckzamek.pl

/Agnieszka Klepaczewska/