2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych planuje ważne wydarzenia muzyczne

by Marek Sokołowski on Kwiecień 1, 2015

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, mające swą siedzibę w szydłowieckim Zamku, planuje jesienią dwa ważne wydarzenia muzyczne:  „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję” oraz drugie „Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim”. Oba wydarzenia zwiastują ciekawą jesień muzyczna w Szydłowcu.

Pierwsze z nich – projekt „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”, ma szczególne znaczenie dla Muzeum, uświetnia bowiem Jubileusz 40-lecia udostępnienia Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, dla zwiedzających. Projekt ten, realizowany z pozyskanych środków unijnych, jest „de facto” utworzeniem „nowego” Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – muzeum o nowym obliczu merytorycznym, estetycznym i technicznym. Składają się nań:  interdyscyplinarne ekspozycje stałe przedstawiające polskie instrumentarium ludowe z uzupełniającym  „sztafażem” multimedialnym – przygotowane wg. nowej koncepcji i nowego scenariusza, nowocześnie wyposażone: ekspozycje czasowe, hol recepcyjny oraz magazy zbiorów (m.in. wyposażenie w nowoczesny sprzęt do przechowywania instrumentów). Otwarcie projektu nastąpi we wrześniu 2015 r.

„Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim” –  to drugie wydarzenie, realizowane przez nas ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, wystawa czasowa uświetniająca wspomniany Jubileusz. Otwarcie wystawy planowane jest 22 października 2015 r. (czas jej trwania – do kwietnia 2016 r.). Celem wystawy jest ukazanie muzyki i ludowego instrumentu muzycznego jako inspiracji malarskiej oraz ikonografii jako artystycznej dokumentacji funkcji, jaką ludowe instrumenty muzyczne spełniały przez stulecia w życiu ludzi. Jest to również dla nas ekspozycja o szczególnym znaczeniu, dotyczy bowiem tematu pionierskiego, nie podejmowanego nigdy wcześniej w muzealnictwie polskim. Wystawa, przygotowana na bazie kwerend wykonanych w 52 muzeach polskich, zgromadzi ponad 50 obrazów (m.in. Matejki, Malczewskiego, Wodzinowskiego, Axentowicza, Jarockiego, Witkiewicza, Stryjeńskiej czy Makowskiego) pochodzących z 17 polskich muzeów (m.in. z Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie). Wystawie towarzyszyć będzie katalog.

Jesień w Szydłowcu jak widać zapowiada się ciekawie.