2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Modernizują gminne drogi

by Marek Sokołowski on Styczeń 12, 2016

Komisja Urzędu Miejskiego w Szydłowcu w składzie: Edward Pawlik, Albert Krzewiński i Mirosław Sasal, w końcówce grudnia  dokonała odbioru zmodernizowanych odcinków drogowych, które wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.

W ramach remontu gminnych ciągów komunikacyjnych, przy ulicy Narutowicza po prawej stronie od ulicy Książek Nowy, wybudowano odcinek chodnika o długości 520 m, wraz z wjazdami na posesje. W miejsce istniejącego muru oporowego zastosowano barierę ochronną, pod chodnikiem wykonano wpusty boczne odprowadzenia wody z nawierzchni jezdni do rowu. Chodnik dostosowano do istniejącej zatoki autobusowej, wykonano też oznakowanie pionowe. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 33.586,91 zł.

Przy ulicy Wschodniej, przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego wybudowano zatokę postojową dla autobusu szkolnego o długości całkowitej 72m, szer. 3m wraz z peronem przystankowym o szer. 3 m. Przebudowano ogrodzenie szkolne zastępując dotychczasowe ogrodzeniem panelowym, a także wjazdy na parkingi przy ulicy Strażackiej. Na wysokości wejścia do szkoły, w miejscu gdzie trzeba zachować szczególną uwagę, zamontowano barierę ochronną, a na przystanku ustawiono dwie ławki parkowe dla oczekujących. Koszt wyniósł 33.461,36 zł.

Wykonano remont drogi gminnej do działek uprawowych w Omięcinie. Istniejący odcinek został utwardzony odpadem kamiennym i pokryty warstwą kruszywa drogowego. Wykonane prace, na kwotę 8.044 zł sfinansował Fundusz Sołecki Omięcina.

W miejscowości Świniów, wzdłuż drogi gminnej w kierunku Zastronia, wykonano odcinek przydrożnego rowu odwadniającego o długości 260 m, wraz z przepustami. Prace o wartości 6.890,68 zł zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego.

W Zastroniu wykonano remont drogi gminnej, utwardzając ją kruszywem drogowym. Prace o wartości 11.050 zł sfinansował także fundusz sołecki.

W Wysokiej, Wysocku i Szydłówku pod Lasem usytuowano przy drogach gminnych zakupione wiaty przystankowe typu „Atena”. Zamontowano w sumie cztery nowe wiaty przystankowe – po jednej w Szydłówku i Wysokiej, a dwie w Wysocku. Koszt zakupu i montażu nowych przystanków wraz z przygotowaniem terenu wyniósł 18.699 zł.

Wykonane prace przyczynią się wydatnie do poprawy standardu życia mieszkańców i podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Info.  UM Szydłowiec