2019-06-17

Imieniny: Kamila i Szymona

Misie dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie

by Bartosz Kaluga on Listopad 27, 2013

Rusza program Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, realizowany wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacją Dzieci Niczyje. Jest on ukierunkowany na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Głównym bohaterem tego projektu jest maskotka – Miś. Pluszowego przyjaciela policjanci przekazywać będą dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej. 

Przemoc w rodzinie jest jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Wpływa negatywnie na rozwój dzieci i powoduje zaburzenie więzi rodzinnych. Ofiary ze strachu przed sprawcą, czy ze wstydu przed sąsiadami boją się o tym mówić. Przez lata biernie znoszą agresję, znęcanie psychiczne czy fizyczne. A przecież wystarczy jeden telefon na policję, aby przerwać trwającą od dłuższego czasu tragedię rodzinną.

Jedną z form pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, jest procedura „Niebieskiej Karty”, którą oprócz policji, realizują również inne instytucje. Policjanci rozmawiają z ofiarami, zatrzymują sprawców, kierują osoby potrzebujące do instytucji mogących wspierać dotkniętych przemocą domową. Współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, służbą zdrowia, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi. Z ich doświadczeń wynika, że ofiarami są głównie kobiety i dzieci.

To właśnie do dzieci skierowany jest pilotażowy program Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, który ma na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Dzięki porozumieniu pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Fundacją Dzieci Niczyje i Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu przygotowano i wyprodukowano policyjne maskotki – Misie. Na maskotkach zamieszczone jest logo z numerem bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 i adres strony internetowej www.116111.pl. Misie będą przekazywane dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej, na razie pilotażowo w powiatach: węgrowskim oraz szydłowieckim. W ramach programu, organizowane są również szkolenia dla policjantów, dotyczące przemocy wobec dzieci.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich ofiar przemocy domowej i podniesienie świadomości wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Dzięki maskotkom, dzieci otrzymują informację o Telefonie Zaufania i stronie internetowej, zasadach ich funkcjonowania i przeznaczeniu.

Miś nie ma swojej nazwy lub imienia. Dziecko, do którego przytulanka trafi w trudnej sytuacji  samo nazwie swojego przyjaciela.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu