2022-12-01

Imieniny:

Mirów nad Iłżanką

by Marek Sokołowski on Styczeń 21, 2017

Zabytkowa dzwonnica w Mirowie

Na stronie internetowej Powiatu Szydłowieckiego, o atrakcjach turystycznych gminy Mirów, możemy przeczytać jedynie krótką wzmiankę. „Pod Mirowem na Górze Piekło można zaobserwować oryginalne formy skalne wraz z chronioną roślinnością. Piekło to wzgórze wznoszące się nad rozległymi obniżeniami dolin i źródeł Iłżanki. Wzgórze jest porośnięte lasem sosnowo – brzozowym. Zaliczono je do pomników przyrody nieożywionej.” W przeciwieństwie do prezentacji innych gmin, przy Mirowie, nie znajdziemy ani jednego zdjecia. Pozwolimy sobie więc zmotywować zespół powiatowej promocji, warto traktować tę gmnię, tak samo jak inne w powiecie szydłowieckim, bowiem  atrakcji  przyrody jej nie brakuje.

Warto choćby wspomnieć rzekę Iłżankę, która swój początkowy, malowniczy odcinek ma na terenie  mirowskiej gminy. Mirów jest jedną z większych miejscowości położonych nad jej brzegami. Staraniem Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mirowie, przy wsparciu finansowym Powiatu Szydłowieckiego, wyremontowano zabytkową drewnianą dzwonnicę. Niestety nawet tegoż zabytku, nie znajdziemy w powiatowej zakładce  http://szydlowiecpowiat.pl/cms/19079/poznaj_atrakcje_regionu.

Wspomniane wzgórze Piekło, o którym wzmiankuje Zenon Gierała, w dziele „Baśnie i legendy ziemi radomskiej”, jest to wzniesienie o wysokości około 225 m i długości około 1 km, otoczone rozległymi, płaskimi, bagnistymi obniżeniami dolin źródłowych cieków rzeki Iłżanki. Góra Piekło ma duże znaczenie naukowe i krajoznawcze. Wzgórze to pod koniec ubiegłego wieku, proponowane było do objęcia ochroną, jako geologiczny rezerwat przyrody.

Gmina Mirów ma stosunkowo zwarty obszar osadniczy, który tworzy 9 sołectw: Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Mirówek, Mirów, Mirów Stary, Mirów Nowy Rogów, Zbijów Duży, Zbijów Mały. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjeć.