2022-07-06

Imieniny: Doroty i Kajetana

Miejskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

by Marek Sokołowski on Marzec 1, 2016

W Parku Niepodległości w Szydłowcu odsłonięto dziś 1 marca tablicę poświęconą pamięci żołnierzy Zgrupowania Wolność i Niezawisłość  działających na terenie Szydłowca i okolic w latach 1946-1954. Pomnik – tablicę pamiątkową odsłonili: Prezes szydłowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK Zofia Pawlak, burmistrz Szydłowca Artur Ludew i wicestarosta szydłowiecki Roman Woźniak.

Oni także w postument pomnika –tablicy włożyli Akt Erekcyjny i Listę 66 żołnierzy i konspiratorów walczących na Ziemi Szydłowieckiej w oddziele ppor. Mariana Sadowskiego ps. Dzida (1925-1949), którego zdjęcie w czasie uroczystości było wyeksponowane na pamiątkowym postumencie. Wcześniej jego treść odczytał Tomasz Krzemiński z ŚZŻAK Koło Szydłowiec.

W czasie uroczystego odsłonięcia tablicy głos zabrali: burmistrz A. Ludew, prezes Z. Pawlak oraz wiceprezes   Zarządu Okręgu Radom ŚZŻAK Edward Koleja oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Jarosiński. Ten ostatni nakreślił sytuację w Polsce po zakończeniu wojny, w której  żołnierze WiN nierówna walkę za którą płacili ogromną cenę.

Modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy i konspiratorów WiN, odmówił ks. kan. Adama Radzimirski proboszcz szydłowiecki. On też wraz z ks. Norbertem Skawińskim poświęcił pamiątkową tablicę.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, zapalono znicze. Apel poległych przy asyście pododdziału strzelców Związku Strzeleckiego i werblistów i trębacza Miejskiej orkiestry Dętej, poprowadził st. insp. ZS Roman Burek.  W czasie uroczystości wręczono także odznaczenia: Medal Za Zasługi dla ŚZŻAK otrzymał miedzy innymi burmistrz Ludew i chorąży sztandary II baonu 72 Pułku Piechoty AK Marek Jańczyk. Odznakę pamiątkową Akcji Burza otrzymali starosta Włodzimierz Górlicki, (w jego zastępstwie odznaczenie odebrał R. Woźniak) i Marek Sokołowski Sp. Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej w gminie Szydłowiec.

Uroczystość swoja obecnością uświetniły poczty sztandarowe, młodzież Wszechpolska, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele, mieszkańcy Szydłowca oraz co bardzo ważne wielu przedstawicieli rodzin, którzy nie kryli wzruszenia, bowiem przez lata przyzwyczajeni byli raczej do wygłaszanych przez lata inwektyw i krzywdzących opinii, które niestety i dziś można spotkać od dawnych „utrwalaczy” władzy ludowej i tych, którzy przeniknięci są tego typu ideologią.

Po uroczystej zbiórce w Parku Niepodległości, uczestnicy obejrzeli spektakl słowno-muzyczny w Publicznym Gimnazjum im. M. Kopernika.  Wieczorem w farze św. Zygmunta odprawiona została koncelebrowana msza święta, w czasie, której modlono się za Żołnierzy Wyklętych. Szczególnie wspominano poległych w potyczkach z grupą KBW – MO: Ryszarda Szelocha ps. Kruk oraz Stanisława Stefańskiego ps. Sowa (ich miejsca pochówku do dziś  są nieznane ) oraz skazanego na karę śmierci i straconego Józefa Stankiewicza ps. Zenit.

W Akcie Erekcyjnym zapisano takie słowa: „My członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, władze oraz mieszkańcy gminy i powiatu Szydłowiec przejęci bohaterstwem i poświęceniem Żołnierzy Wyklętych walczących z komunistyczna nawałą fundujemy w Szydłowcu tablice ich pamięci.” Kamienna tablica jest po aby nam pomóc, tę pamięć pielęgnować przekazywać w kolejne pokolenia Polaków.  To zadanie tym pilniejsze, że przez całe długie lata tę pamięć chciano wymazać i wdeptać w ziemię, odzierano z godności, hańbiono. Dziś ci  żołnierze wierni Sprawie Polskiej wracają na właściwe w historii miejsce. – narodowych bohaterów. Bronili bowiem Ojczyzny, trwali w wierze katolickiej i z honorem walczyli w jej sprawie. Niestety i dziś nie brak tych, którzy drwią z ich pamięci. To nie o nich tylko o nich chodzi, ale kształt Polski, czy ma być dumna i wolna, czy zniewolona tak jak było po 1945 roku. Widocznie zniewolonych piewców komunistycznego reżimu jest jeszcze wielu. Społeczeństwo Szydłowca jasno pokazało, że chce trwać przy prawdzie i umie szanować polskich bohaterów. Byli wierni, nieugięci i niezłomni do samego końca. Cześć i chwała bohaterom, żołnierzom i konspiratorom Zgrupowania Wolność i Niezawisłość z Szydłowca i Powiatu Szydłowieckiego, uczonych w Parku Niepodległości, tablicą pamiątkową!