2021-04-23

Imieniny: Joanny i Zuzanny

„Międzynarodowy Fundusz Weimarski”

by Bartosz Kaluga on Styczeń 30, 2014

Trójkąt Weimarski od ponad dwudziestu lat pozostaje ważną platformą współpracy między trzema europejskimi państwami – Polską, Francją i Niemcami. Początkowo było to forum, którego główny cel stanowiło przełamywanie podziałów pomiędzy „starą” i „nową” Europą, jednak dziś jest ważnym narzędziem w budowaniu europejskiej jedności. Uważamy, iż potencjał drzemiący w weimarskiej formule jest niewykorzystywany. Trójkąt Weimarski, łącząc trzy znaczące europejskie kraje, które reprezentują trzy wielkie europejskie tradycje może być motorem dalszej integracji i źródłem idei oraz długofalowych rozwiązań dla całej Unii Europejskiej.

W tym celu należy ożywić i pogłębić formułę weimarskiej współpracy. Jej polityczna agenda powinna zostać wsparta przez grantowy komponent – Międzynarodowy Fundusz Weimarski. Uważamy, że władze państw Trójkąta Weimarskiego powinny podjąć działania mające na celu pobudzenie współpracy obywateli i środowisk opiniotwórczych. Odpowiedź na pytanie jak należy to zrobić daje nam inne regionalne forum, w którym uczestniczy Polska – Grupa Wyszehradzka. Jej polityczną stronę umacnia Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wspierający działania pozarządowe, mające na celu budowanie regionalnej współpracy. Uważamy, iż inicjatywa weimarska powinna również podążać w tym kierunku.

Postulujemy powołanie na kolejnym szczycie Trójkąta Międzynarodowego Funduszu Weimarskiego, zasilanego przez rządy Polski, Francji oraz Niemiec. Wysokość zaangażowania poszczególnych państw – z uwagi na znaczenie partnerów – powinna być co najmniej równa Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu w okresie powstawania (800 tys. Euro/kraj). Naszym zdaniem będzie to realny krok, mogący ożywić i pobudzić weimarską współpracę. Mamy nadzieję, że rząd Polski w porozumieniu z Prezydentem RP podejmie dyplomatyczną aktywność mającą na celu przekonanie partnerów do tej idei, gdyż silniejszy Trójkąt Weimarski oznaczać będzie także silniejszą Polskę, jak i Europę.

Pomysł m.in. popierają:

  1. Michał Baranowski, Dyrektor Biura German Marshall Fund w Warszawie
  2. Małgorzata Bonikowska, Prezes Centrum Stosunków MiędzynarodowychJ
  3. Jarosław Galuba, Przewodniczący Forum Młodych Dyplomatów
  4. Zbigniew Pisarski, Prezes Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
  5. Aleksander Smolar, Prezes Fundacji im. Stefana Batorego
  6. Jason Worlleadge, Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Akademia Dyplomacji
  7. Marcin Zaborowski, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

 

Źródło: http://pulaski.pl/index.php/aktualnosci-2/wydarzenia2/630-miedzynarodowy-fundusz-weimarski