2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Między wolnością a uzależnieniem

by Bartosz Kaluga on Czerwiec 20, 2016

TWOJA SIŁA
zaczyna się tam, gdzie kończy się
STRACH

Żyjemy w czasach, w których życie przypomina stąpanie po ruchomych piaskach. Dostosowujemy się do świata, w którym rzeczywistość technologiczna, społeczna, gospodarcza, obyczajowa zmienia się bardzo szybko. Nie wiemy, jakie warunki, okoliczności, nowe sytuacje spotkają nas już za przysłowiową chwilę. Coraz więcej młodych ludzi, poszukując swojej drogi, pomysłu na siebie, doświadcza poważnych trudności, napotyka bariery, które wydają się nie do pokonania i łatwo wpada w pułapkę uzależnienia, które „na chwilę” pomaga im zapomnieć o trudnościach, rozluźnić się, czy choćby stać się weselszymi, lepiej postrzeganymi w grupie rówieśniczej. Substancje uzależniające stają się dla nich emocjonalnym „lekarstwem”, zwalniającym ich
z kierowania życiem mocą własnej świadomości i wolności. Zadaniem nas – dorosłych, rodziców, nauczycieli, duchownych, osób podejmujących działalność profilaktyczną – jest wspierać młodzież, dostarczać naszym wychowankom wzorców pozytywnych zachowań, pomagać im w budowaniu dobrego wizerunku samych siebie, wzrastania w poczuciu własnej godności, wolności i szacunku dla wartości.

By sprostać tym zadaniom, powinniśmy działać w sposób przemyślany i zaplanowany, najlepiej w formie programu profilaktycznego, spójnego dla wszystkich podejmujących wysiłek wychowawczy. Program profilaktyczny powinien być programem integralnym, postrzegać człowieka jako całość psychofizyczną i duchowo-społeczną oraz uwzględniać wszelkie zagrożenia w wieku rozwojowym.

Między wolnością a uzależnieniem”

To trzecia KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI, która została zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu – Zespół Doradców Metodycznych w Szydłowcu
we współpracy z Powiatem Szydłowieckim.
Dwie poprzednie dotyczyły edukacji regionalnej, tegoroczna obejmowała zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy niezbędnej do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji, od których zależy bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a także poszerzenie wiedzy o zagrożeniach towarzyszących zażywaniu przez dzieci i młodzież substancji uzależniających oraz o sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Podczas konferencji odbyła się projekcja filmu „ZANIM ZROZUMIESZ” zrealizowanego w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego wobec substancji uzależniających. Scenariusz do filmu napisali ks. Krzysztof Bochniak, wikariusz parafii św. Stanisława w Wierzbicy oraz Anna Różycka – doradca metodyczny, nauczyciel w Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy. Film porusza problem nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków przez młodych ludzi, ukazuje możliwe skutki nałogów. Projekt „Zanim zrozumiesz” realizowany jest na terenie gminy Wierzbica, ale jego twórcy mają nadzieję, że dotrze do większej grupy odbiorców – młodych ludzi, którym pomoże „zrozumieć” i zapobiec takim negatywnym sytuacjom, jakie zostały przedstawione w filmie.

Film został przyjęty przez oglądających go nauczycieli z bardzo dużym zainteresowaniem, spotkał się z życzliwą krytyką, natomiast jego twórcy otrzymali także propozycje rozwijania tematu i podjęcia współpracy z innymi samorządami.

O niebezpieczeństwach wynikających z uzależnienia i innowacyjnym podejściu do profilaktyki opowiedzieli zebranym:

  • Włodzimierz Górlicki – Starosta Powiatu Szydłowieckiego,

  • Zdzisław Dulias – Wójt Gminy Wierzbica, który od początku popierał inicjatywę społeczną związaną z projektem profilaktyczno – edukacyjnym „Zanim zrozumiesz” realizowanym na terenie gminy  Wierzbica (Gmina Wierzbica jest producentem filmu).

  • Tomasz Jarzembiński – Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ks. Bpa Jana Chrapka w Wierzbicy, szkoły realizującej projekt profilaktyczno – edukacyjny ,,Zanim zrozumiesz”, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  • Ks. Krzysztof Bochniak – pomysłodawca projektu „Zanim zrozumiesz”, kierownik produkcji i współautor scenariusza filmu.

  • Anna Różycka – doradca metodyczny, nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy, profilaktyk uzależnień, instruktor teatralny, reżyser i współautorka scenariusza filmu.

W drugiej części konferencji ks. Mirosław Kszczot – Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Trzeźwości w Radomiu i Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości opowiadał o swoich doświadczeniach w pracy z ludźmi uzależnionymi oraz o zadaniach podejmowanych w ramach działalności Ośrodka Trzeźwości. W dyskusji, która odbyła się po prelekcji, głos zabierali nauczyciele i przedstawiciele samorządów lokalnych. Wymiana refleksji i doświadczeń wpłynęła na pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki i różnych form pomocy uzależnionym.

Tegoroczna konferencja odbyła się dzięki wsparciu i daleko idącej pomocy wielu instytucji i osób, m.in.: Starosty Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierza Górlickiego, Sekretarza Powiatu – Krzysztofa Bernatka, Dyrektora Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek” – Małgorzaty Bernatek oraz Pracowników Centrum, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu – Marii Małgorzaty Michajłow oraz nieocenionej wręcz pracy Pań: Marty Bińkowskiej i Anny Kamińskiej, które razem z młodzieżą z Technikum Żywienia przygotowały dla wszystkich wspaniały poczęstunek.

Patronat medialny nad imprezą objął KWARTALNIK SPOŁECZNO – KULTURALNY „Ziemia Odrowążów” oraz Portal Szydłowiecki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w przygotowanie i przeprowadzenie Konferencji oraz wszystkim licznie przybyłym Nauczycielom.

Doradcy z Powiatowego Zespołu Nauczycieli Doradców Metodycznych w Szydłowcu – Jolanta Kubik, Barbara Pytko, Anna Różycka, Aneta Pytoń-Grabda, Piotr Bialik, Zbigniew Tomczyk.