2022-05-19

Imieniny: Bogny i Florentyny

Regionalna polityka migracyjna Mazowsza

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 9, 2015

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski powołał pełnomocnika ds. migracji. Jego zadaniem będzie stworzenie regionalnej polityki migracyjnej w celu integracji społecznej i kulturowej rosnącej liczby cudzoziemców. Funkcję tę pełnić będzie Izabela Szewczyk, dotychczasowa dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ostatnio przyjęliśmy 19 polskich rodzin z Donbasu. Teraz przed nami wyzwanie wielokrotnie większe i trudniejsze. Połowa przyjeżdżających do Polski cudzoziemców pozostaje w naszym województwie, przede wszystkim w Warszawie – mówi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Pełnomocnik opracuje plan wsparcia związany z przyjmowaniem uchodźców w województwie mazowieckim, w tym doraźnej pomocy o charakterze socjalnym oraz stworzenia programu preintegracyjnego. Plan dotyczyć będzie także wsparcia w procesie podejmowania edukacji i uzyskiwania pracy. Do obowiązków pełnomocnika będzie należało również wypracowanie rozwiązań prawnych, które będą mogły być wykorzystane w polityce migracyjnej państwa.

Izabela Szewczyk od 2006 r. była dyrektorem Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW, który w tym roku wydał ponad 50 tys. decyzji. Jest współautorką wprowadzonych od 2008 r. zmian, polegających na usprawnieniu zarządzania i obsługi klientów. Uczestniczyła w tworzeniu Forum Cudzoziemców, które jest formą stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy i integracji obcokrajowców. Jej efektem było utworzenie Centrum Informacji Cudzoziemców.

Do zadań Wydziału należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski czy wydawania zezwoleń na pracę oraz przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelstwa. Aktualności oraz potrzebne informacje można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod banerem Cudzoziemcy.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego