2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Lista żołnierzy i konspiratorów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, z terenu Szydłowca i okolic

by Marek Sokołowski on Marzec 2, 2016

Ppor. Marian Sadowski ps Dzida, dowódca oddziału WiN

Pierwsi publikujemy pełna listę żołnierzy i konspiratorów z oddziału „Dzidy”, którzy walczyli w podziemiu antykomunistycznym w ramach Zgrupowania WiN na terenie Szydłowca i powiatu szydłowieckiego. Spis tych osób, został w mosiężnej tubie, wykonanej łuski pocisku artyleryjskiego w zakładzie produkcyjnym Comes, umieszczony wraz z aktem erekcyjnym – w przygotowanym otworze, w postumencie pomnika.

Niezłomnie przysięgali: „Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej niepodległości i honoru, walczyć ze wszystkich sił o wolność Polaków i wierność tradycji Rzeczypospolitej, w oparciu o zawołanie: BÓG – HONOR – OJCZYZNA”

strz. Józef Albrecht ps. „Florek”, syn Ludwika, urodził się 25 października 1923 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Aleksander Bednarczyk ps. „Wróbel”, syn Jana, urodził się 16 lipca 1927 r., pochodził z Sadku. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

kpr. Mieczysław Berus ps. „Nawrócony”, syn Antoniego, urodził się 25 października 1925 r., pochodził z Sadku. W 1946 r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcję dowódcy drużyny.

strz. Jan Cęckiewicz ps. „Ciąg”, syn Mariana, urodził się 8 czerwca 1924 r., pochodził z Wincentowa. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

sierż. Krzysztof Chudziński ps. „Stary”, syn Stanisława, urodził się 11 lipca 1924 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcje zbrojmistrza.

strz. Władysław Głąb ps. „Wilk”, syn Ignacego, urodził się 19 lipca 1919r. W 1946r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcję kucharza.

kpr. Hieronim Głowacki ps. „Kwiatek”, syn Karola, urodził się 27 października 1923 r. W 1946r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcję dowódcy drużyny.

st. strz. Stanisław Guzik ps. „Kosma”, syn Franciszka, urodził się 27 marca 1927 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Bolesław Ilczyński ps. „Brzoza”, syn Pawła, urodził się 16 kwietnia 1925 r., pochodził z Wośnik. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 lipca 1946 r. został skazany na karę śmierci – wyrok wykonano 3 sierpnia 1946 r.

st. strz. Adam Jastrzębski ps. „Szybki”, syn Andrzeja, urodził się 26 października 1927r, pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

st. strz. Marian Jaworski ps. ” Orkan”, „Stary”, syn Józefa, urodził się 14 kwietnia 1922 r., pochodził z Sadku. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 17 stycznia 1949 r. został skazany na karę śmierci – wyrok wykonano 14 kwietnia 1949 r.

st. strz. Stanisław Jaworski ps. „Jaworek”, syn Karola, urodził się 11 kwietnia 1925r., pochodził z Sadku. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Zygmunt Kaszuba ps. „Cygan”, syn Piotra, urodził się 24 kwietnia 1924 r., pochodził z Sadku. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. (Ujęty z karabinem przez grupę operacyjną UB-KBW, 6 czerwca 1946 roku w m. Ciepła. Początkowo skazany na 12 lat więzienia. Więziony był w Radomiu i Rawiczu, do połowy 1951 roku. przypis: ms)

Tadeusz Kępczyński ps. „Dąb”, syn Józefa, urodził się 4 lutego 1922 r., pochodził z Łazisk. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. Zginął w lipcu 1946 r. w czasie ucieczki podczas próby aresztowania.

plut. Józef Korzysta ps. „Szczodry”, syn Wojciecha, urodził się 8 lutego 1915 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcje dowódcy drużyny.

strz. Jerzy Kostkiewicz ps. „Jur”, syn Jana, urodził się 15 stycznia 1929 r., pochodził z Radomia. W 1946r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

st. strz. Wacław Krzepisz ps. „Puszka”, syn Antoniego, urodził SIę 31 sierpnia 1919r., pochodził z Natalina. W 1946 L żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Marian Kutwin ps. „Szyszka”, syn Jana, urodził się 21 listopada 1927 r., pochodził z Sadku. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Jerzy Kwietniewski ps. „Jastrząbek”, syn Stanisława, urodził się 17 października 1928 r., pochodził z Sadku. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Stanisław Lenczewski ps. „Stacho”, syn Adama, urodził się 9 kwietnia 1920r., pochodził z Szydłowca. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Marian Lużyński ps. ” Salwa”, brak bliższych danych osobowych, pochodził z Wieniawy. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. Zginął 11 lipca 1946r. W czasie starcia z grupą  operacyjną UB-KBW.

strz. Stanisław Maciejewski ps. „Listek”, syn Mikołaja, urodził się 1 kwietnia 1925r.,  pochodził z Ciepłej. W 1946 r. członek Placówki WiN Ciepła.

strz. Jan Masiarz ps. „Jeremi”, syn Antoniego, urodził się 31 grudnia 1919 r., pochodził z Ciepłej. W 1946 r. członek Placówki WiN Ciepła.

Władysław Mazurkiewicz ps. „Korzeń”, syn Józefa, urodził się 19 maja 1920 r., pochodził z Ciepłej. W 1946 r. członek Placówki WiN Ciepła.

kpr. Antoni Miedziński ps. „Most”, syn Antoniego, urodził się 9 listopada 1922 r. W 1946r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Adam Motyczyński ps. „Kurniawa”, syn Marka, urodził się 12 lutego 1921r, pochodził z Radomia. W 1946 r., żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Jan Nawara ps. „Ponury”, syn Wiktora, urodził się l listopada 1923 r. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Józef Ogorzałek ps. „Stanisław”, syn Władysława, urodził się 24 lutego 1925r, pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Józef Ogorzałek ps. „Wilk”, syn Jana, urodził się 6 grudnia 1926 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

ppor. Jan Pauly ps. „Żegota”, syn Wacława, urodził się 15 lipca 1921 r., pochodził z Kowla. W 1946 r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcje zastępcy dowódcy oddziału.

Henryk Pawłowski ps. „Pestka”, syn Stanisława, urodził się 24 września 1924 r. W 1946r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcję łącznika.

Marian Pawłowski ps. „Lemiesz”, syn Gracjana, urodził się 28 kwietnia 1926 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946r., członek Placówki WiN Wierzbica.

strz. Józef Płokita ps. „Żuraw”, syn Jana, urodził się 1 czerwca 1926 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

sierż. pchor. Władysław Raduiski ps. „Renoma”, syn Szymona, urodził się 31 stycznia 1921r., pochodził z Wierzbicy. W 1946r. komendant Placówki WiN Wierzbica oraz zastępca komendanta rejonu IV wchodzącego w skład Obwodu Radom WiN.

plut. Kazimierz Radzimirski ps. „Stal”, syn Antoniego, urodził się 4 marca 1918 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Józef Rafaiski ps. „Sęp”, syn Feliksa, urodził się 1 stycznia 1926r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r., członek Placówki WiN Wierzbica.

st. strz. Barbara Sadowska ps. .Jwonka”, córka Piotra, urodziła się 24 lutego 1926 r, pochodziła z Szydłowca. W 1946r. służyła w oddziale WiN „Dzidy”, pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki.

ppor. Marian Sadowski ps. „Dzida”, syn Stefana, urodził się 21 września 1925 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. dowódca oddziału WiN. Zginął w 1949 r. w niejasnych okolicznościach.

Mieczysław Sierawski ps. „Rozsądny”, syn Filipa, urodził się 23 stycznia 1923 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Antoni Sitkowski ps. „Czarny”, syn Bolesława, urodził się 13 czerwca 1920 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Henryk Skórkiewicz ps. „Olsza”, syn Franciszka, urodził się 1 sierpnia 1920 r., pochodził z Ciepłej. W 1946 r. członek Placówki WiN Ciepła.

strz. Marian Sobański ps. „Strach”, syn Józefa, urodził się 16 stycznia 1929 r., pochodził z Budek. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Jerzy Srebrzyński ps. „Wojtek”, syn Stanisława, urodził się 15 lipca 1928 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Józef Stachowicz ps. „Mostek”, syn Jana, urodził się 24 kwietnia 1927 r., pochodził z Kozłowa. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Kazimierz Stani sławek ps. „Olbrzym”, syn Franciszka, urodził się 20 maja 1927 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

strz. Lucjan Stani sławek ps. „Pokrzywa”, syn Franciszka, urodził się 16 kwietnia 1925r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Józef Stankiewicz ps. „Zenit”, syn Franciszka, urodził się 11 sierpnia 1926 r. W 1946 r. żołnierz  oddziału WiN „Dzidy”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 31 lipca 1946 r. został skazany na karę śmierci – wyrok wykonano 3 sierpnia 1946 r.

 strz. Stanisław Stefański ps. „Sowa”, syn Walentego, urodził się 4 lutego 1926 r., pochodził z Szydłowca. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. Zginął 29 stycznia 1949 r. w czasie starcia z grupą operacyjną UB-KBW.

 plut. Ryszard Szeloch ps. „Kruk”, syn Stanisława, urodził się 21 stycznia 1926r.,        pochodził z Sadku. W 1946 r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcje dowódcy drużyny. Zginął  31 stycznia 1949 r. w czasie starcia z grupą operacyjną UB-KBW.

Mieczysław Szkopek ps. „Młot”, syn Feliksa, urodził się 2S października 1925 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Czesław Szyszka ps. „Mosiądz”, syn Konstantego, urodził się 10 stycznia 1929 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

strz. Jan Środa ps. „Grom”, syn Karola, urodził się 4 marca 1925 r., pochodził z Szydłowca. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Henryk Ubysz ps. „Przeor”, syn Józefa, urodził się 3 kwietnia 1927 r., pochodził z Łazów. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Ludwik Wiaderek ps. „Pszczoła”, syn Jana, urodził się 15 lutego 1921 r., pochodził z Brudnowa. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

strz. Tadeusz Wilczyński ps. „Śmigły”, syn Józefa, urodził się l grudnia 1927 r., pochodził z Augustowa. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

kpr. Edward Włodarczyk ps. „Tygrys”, syn Antoniego, urodził się 24 stycznia 1915r., pochodził z Pomykowa. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Stanisław Wróbel ps. „Kłos”, syn Franciszka, urodził się l0 sierpnia 1927 r., pochodził z Jeżowej Woli. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

Jan Zawisza ps. „Zając”, syn Jana, urodził się 11 sierpnia 1923 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Marian Zielonka ps. „Marcin”, syn Władysława, urodził się 14 sierpnia 1923 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

kpr. Edward Ziętek ps. „Ochotnik”, syn Wincentego, urodził się 12 października 1921r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

kpr. Marian Ziętkowski ps. „Kropka”, syn Bronisława, urodził się 22 grudnia 1922 r., pochodził z Radomia. W 1946 r. służył w oddziale WiN „Dzidy”, pełnił funkcję dowódcy drużyny.

plut. Aleksander Ziółko ps. „Ryś”, syn Feliksa, urodził się 23 kwietnia 1921r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 r. członek Placówki WiN Wierzbica.

Józef Ziółko ps. „Rekin”, syn Stefana, urodził się 12 marca 1924 r., pochodził z Wierzbicy. W 1946 I. jako członek Placówki WiN Wierzbica.

kpr. Zygmunt Ziółko ps. „Stańczyk”, syn Teofila, urodził się 14 października 1916 r., pochodził z Wierzbicy. W 19461′. członek Placówki WiN Wierzbica.

Edward Żurowski ps. „Nurt”, syn Stanisława, urodził S1ę 15 lutego 1929 r., pochodził z Soszyna. W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”.

 Józef Żurowski ps. „Modrzew”, brak bliższych danych osobowych, pochodził z Soszyna.   W 1946 r. żołnierz oddziału WiN „Dzidy”. Zginął 11 lipca 1946 r. w czasie starcia z grupą  operacyjną UB-KBW.

Źródło: IPN Radom. Sporz./wyk.: Marcin Sołtysiak (tel. 48 368-24-15)