2022-05-22

Imieniny: Wandy i Zenona

Leczenie depresji

by Bartosz Kaluga on Luty 1, 2016

Depresja jest obecnie określana jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie nastroju. Jest to stan chorobowy, który dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie. Może wystąpić u każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, płci, czy grupy społecznej. Dotyczy aż 10% populacji, przez co zajmuje 4 miejsce na świecie pod względem najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Występuje dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Objawy depresji nie muszą być jednakowe u każdego pacjenta, dlatego tak trudno jest postawić właściwą diagnozę. Osoba chora na depresję jest smutna, zamyślona, brakuje jej energii do czegokolwiek. Wszystko, co robi, oznacza dla niej przymus. Często pojawiają się u takich osób problemy z koncentracją i poczucie niskiej wartości. Czarno widzą swoją przyszłość lub nie widzą jej wcale. Czują się winne za wszelkie niepowodzenia nie tylko własne, ale również innych. Często występują u nich zaburzenia snu i brak apetytu, który z kolei prowadzi do spadku masy ciała. W stanach ciężkiej depresji nierzadko dochodzi do pojawienia się myśli i skłonności samobójczych. W najbardziej zaawansowanych chorobowo przypadkach mogą pojawiać depresyjne, omamy węchowe i inne.

Depresja najczęściej dotyka osób powyżej 50 roku życia. Może być ona związana m.in. z przejściem na emeryturę i pogorszeniem się sytuacji finansowej, obniżeniem sprawności fizycznej, a także poczuciem samotności spowodowanej usamodzielnieniem dzieci lub śmiercią partnera życiowego. Depresja to choroba przewlekła, która często ma tendencje do nawrotów i jak każda choroba, musi być leczona. Wymaga indywidualnie dobranej, długotrwałej i systematycznej terapii farmakologicznej. Poprawa następuje dopiero po 6 tygodniach. U osób starszych ten czas może wydłużyć się nawet dwukrotnie. U wielu pacjentów występuje opór przed lekami psychotropowymi. Zazwyczaj jest to związane z obawami przed uzależnieniem i skutkami działań ubocznych oraz niedostatecznej wiedzy na temat mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. Obawy dotyczące leczenia nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Obecnie leki przeciwdepresyjne nie powodują uzależnienia, są bezpieczne do stosowania, rzadko kiedy pojawiają się działania niepożądane. Aby efekty leczenia były trwałe i zapobiegały nawrotom, zalecane jest przyjmowanie leków jeszcze przez jakiś czas, od momentu ustąpienia objawów depresyjnych. O tym, jak długo powinno to trwać decyduje lekarz prowadzący. Należy zdecydować się również na leczenie uzupełniające, jakim jest psychoterapia. Polega ona głównie na rozmowie z odpowiednio wykwalifikowanym terapeutą. Może to być zarówno psychoterapia indywidualna, jak i grupowa. Skuteczność leczenia depresji jest zależna od dobrej współpracy między lekarzem a pacjentem, a także od wsparcia rodziny i przyjaciół. Od tego jaką postawę przyjmie najbliższa rodzina zależy naprawdę dużo.

Stwierdzenie „weź się w garść” w tym przypadku nikomu nie pomoże. Rodzina powinna wspierać chorego i nie bagatelizować jego choroby. Pacjent powinien starać się być aktywnym na tyle, na ile pozwala mu depresja. Każda normalna aktywność powinna być traktowana jako swego rodzaju sukces. Chory powinien powoli przyzwyczajać się do utrzymywania pewnych rytmów, czyli wyznaczyć stałe pory kładzenia się spać i wstawania, czas spożywania posiłków, itp.