2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Łączenie gmin lekarstwem na depopulację

by Bartosz Kaluga on Sierpień 20, 2014

Jak wynika z prognoz GUS, do roku 2035 liczba ludności Polski będzie maleć. Na koniec okresu 2030-2035 ma wynieść niespełna 36 mln. Najniższy wśród krajów europejskich poziom dzietności spowoduje także starzenie się społeczeństwa.

Procesy demograficzne będą w coraz większym stopniu podważać finansowe podstawy funkcjonowania najmniejszych wspólnot, zwiększać obciążenie budżetu państwa transferami do jednostek samorządu terytorialnego i osłabiać zdolność do świadczenia przez nie usług publicznych. Już teraz systematycznie wzrasta liczba gmin, które liczą mniej niż 5 tys. mieszkańców – jest ich ponad 600.

Od 2004 r. przewidziano mechanizm zachęt do łączenia gmin, ale do dziś nastąpiło jedynie jedno takie połączenie (niedawny casus Zielonej Góry). Aktualną „premią” za konsolidację jest podwyższony o 5 proc. udział we wpływach z PIT. Proponowane w ustawie samorządowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zwiększenie bodźców finansowych powinno zaowocować wzrostem scalania gmin, pod warunkiem że uda się osłabić opór elit lokalnych, obawiających się utraty swych wpływów w nowym, większym organizmie. Można dodatkowo wprowadzić dotację celową z budżetu państwa dla nowych jednostek na częściowe pokrycie jednorazowych wydatków, bezpośrednio związanych z procesem łączenia.

(…)

Forum Od-nowa stoi na stanowisku, że żadna gmina w Polsce nie powinna posiadać mniej niż 20 tys. mieszkańców, ponieważ małe, słabe organizmy nie są w stanie realizować coraz droższych i skomplikowanych usług publicznych.

Cały artykuł na: http://www.forbes.pl/laczenie-gmin-sposobem-na-walke-z-nizem-demograficznym,artykuly,181695,1,1.html

Zródło: Forbes

fot. Marcin Bielecki/PAP