2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Książka „Polskie instrumenty ludowe”, będzie wkrótce dostepna

by Marek Sokołowski on Październik 14, 2015

W najbliższych dniach, nakładem wydawnictwa MUZA S.A. w Warszawie, ukaże się książka „Polskie instrumenty ludowe” , której autorką jest dyrektor dr Anety I. Oborny. To ostatnia książka z serii „Ocalić od zapomnienia”, oparta głównie o zbiory Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Placówka posiada największą kolekcję ludowego instrumentarium w kraju.

W Publikacji po raz pierwszy podjęty został temat polskiego ludowego instrumentarium w sposób kompleksowy. Doświadczenia autorki – na co dzień dyrektora szydłowieckiego Muzeum, zebrane także w trakcie wieloletniej pracy naukowca i uniwersyteckiego wykładowcy przedmiotów z zakresu kultury muzycznej, historii sztuki  i socjologii kultury, pozwoliły ukazać temat instrumentów w szerokiej perspektywie kulturowej.  Publikacja prezentuje polskie ludowe instrumenty nie tylko od strony ich morfologii, estetyki ich formy i detalu. Ukazuje instrumenty w perspektywie historycznej, mówi o funkcji jaką spełniały w życiu ludu, poświęca miejsce składom kapel ludowych. Postrzega instrumenty jako fascynujące artefakty budzące zainteresowanie kolekcjonerów, inspirujące  malarzy, grafików, literatów i poetów. Pokrótce szkicuje dzieje polskiej etnomuzykologii, także poprzez pryzmat dokonań jednostek i ich zasług dla dokumentowania polskiej tradycji  muzycznej. Zagadki muzyczne, aforyzmy, ciekawostki związane ludowym instrumentarium, słowniczek pojęć  i terminów użytych dla sprecyzowania tematu uzupełniają tekst zasadniczy książki, bardzo bogato ilustrowanej zdjęciami instrumentów – jak wspomniano, głównie ze zbiorów MLIM, zdjęciami archiwalnymi  (zbiory MLIM i Narodowego Archiwum Cyfrowego), reprodukcjami obrazów i grafik o tematyce muzycznej. Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego