2019-04-26

Imieniny: Jana i Juliusza

„Kopernik” ma 4o lat

by pa pa on Czerwiec 4, 2013

Przed 40 laty 2 czerwca 1973 roku w Szkole Podstawowej nr 2, odbyła się uroczystość nadania jej imienia Mikołaja Kopernika. W ostatnią niedzielę, także 2 czerwca, Dyrekcja Szkoły,  Grono Pedagogiczne, Uczniowie, Publicznego Gimnazjum nr 2, zaprosili do świętowania 40-lecia tegoż wydarzenia.  

Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Zygmunta, gdzie modlono się w intencji obecnych i byłych uczniów i nauczycieli tej zasłużonej szkoły. Mszę świętą koncelebrowali; ks. Marek Dziewięcki, ks. prob. Adam Radzimirski i ks. Marian Dybalski. W kazaniu ks. M. Dziewięcki nawiązując do odkrycia, jakie dokonał Kopernika, że to nie Ziemia jest w centrum wszechświata, mówił o potrzebie odkrycia rzeczywistości rozwoju, jaką jest konieczność przechodzenie od fazy dziecinnego egoizmu, młodzieńczego egotyzmu, do dojrzałej miłości, która umie troszczyć się o innych, w takim samym stopniu jak o siebie.. W czasie mszy świętej śpiewał chór parafialny, a w liturgię czynnie włączali się uczniowie i pracownicy szkoły.

W budynku przy Folwarcznej odbyły się oficjalne uroczystości. W holu odsłonięto tablicę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi. Na sali gimnastycznej odbyło się powitania gości i przemówienia. Dyrektor Krystyna Hanc, przypomniała historię szkoły, a także nakreśliła jej dzień obecny.

W czasie swego wystąpienia burmistrz Andrzej Jarzyński, wespół z przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyną Bednarczyk, złożył życzenia uczniom i nauczycielom „Kopernika”, następnie z naczelnik Ewą Walczak wręczył dyrektor K. Hanc, akt powierzenia tegoż stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych.

O władz powiatu szydłowieckiego życzenia dyrektor K. Hanc, gronu pedagogicznemu i uczniom złożyła Joanna Strzelecka, naczelnik powiatowego wydziału edukacji.

Licznie zebrana publiczność: nauczyciele, pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, rodzice i uczniowie, a także zaproszeni goście, mogli obejrzeć okolicznościowy program o patronie, przygotowany przez uczniów z klasy artystycznej. Na zakończenie w Sali szkolnej stołówki podjęto wszystkich poczęstunkiem. Na okoliczność rocznicy 40 lecia nadania szkole imienia, wydano okolicznościowe gazetki. W jednej z nich zaprezentowano wiersze uczniów o patronie.

Z wiersza Magdaleny Niziołek i Anny Biernackiej: Mikołaj Kopernik, astronom wszystkim znany,

Na całym świecie szanowany

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię,

Bo to było jego marzenie.

Zaś Tomasz Sokołowski i Karol Mamla, napisali krótko:

Ziemia krąży wokół Słońca-

Bez końca!

Kopernik wiedział o tym pierwszy

I nie pisał głupich wierszy!

W drugiej gazetce opublikowano akt erekcyjny budowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szydłowcu, z 22 lipca 1963 roku.  Znajduje się tam cała lista nazwisk ówczesnych notabli, poczynając od I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a na miejscowych dygnitarzach kończąc. W gazetce umieszczono także zapisy z kroniki szkolnej, dotyczące uroczystości nadania imienia, z 2 czerwca 1973 roku.