2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Konkurs na realizację zadania o bezpieczństwie w ruchu drogowym

by Marek Sokołowski on Luty 13, 2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu informują, że na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadania pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Termin składania ofert upływa 26 lutego 2016 roku.

Konkurs ofert ogłoszony został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2016 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn. „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 5 lutego do dnia 26 lutego 2016 r.

Wybrane oferty mogą uzyskać dofinansowanie do 40 000 zł. Szczegóły dotyczące konkursu może przybliżyć koordynator Programu B&N z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu  asp. szt. Jan Borowski (tel. 48 345 30 93).

Konkurs dobrze wpisuje się w realizowany przez Policję, program B&N. B – jak Bezpieczny, N – jak Niechroniony.  Program B&N jest to zbiór przedsięwzięć podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,  skierowanych zarówno do najmłodszych jak do seniorów.