2022-10-04

Imieniny: Sławomira i Elżbiety

Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2014 ogłoszony

by Bartosz Kaluga on Lipiec 15, 2014 · 1 comment

Operatorzy programu FIO – Mazowsze Lokalnie (Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My) ogłaszają nabór do pierwszego konkursu na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie, w ciągu najbliższych 2 lat zostanie przyznanych ok. 600 mikrodotacji o łącznej wartości ponad 2,1 mln złotych . W 2014 roku środki przeznaczone na konkurs wynoszą 603 000 PLN.

Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

I. Rodzaj i zakres rzeczowy realizowanych działań

W ramach konkursu FIO – Mazowsze lokalnie wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.  Przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji (od 1500 do 5000 zł),
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności lub jak w przypadku grup samopomocowych – członków danej grupy, lub będą służyć rozwojowi młodych organizacji pozarządowych,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Więcej na: http://mazowszelokalnie.pl/konkurs-fio-mazowsze-lokalnie-2014-ogloszony/

Źródło: mazowszelokalnie.pl