2019-06-18

Imieniny: Wincentego i Wodzisława

Konkurs dla przedsiębiorców z Mazowsza

by Bartosz Kaluga on Lipiec 16, 2014

Prawdopodobnie jeszcze w lipcu tego roku przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego będą mieli szansę, by skorzystać ze środków dostępnych w ramach konkursu, którego ogłoszenie planuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. O dofinansowanie na zakup i uruchomienie środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia i środki transportu mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

W konkursie w ramach działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępna jest kwota 6 mln euro. Wysokość dofinansowania dla jednego wnioskodawcy zamyka się zaś w przedziale od 300 tys. do 800 tys. zł i może stanowić maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Pomoc finansowa będzie udzielana na zasadach pomocy de minimis. O jej uzyskanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa mazowieckiego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy nowopowstałe, jak i funkcjonujące już na rynku – nie tylko z branż tradycyjnych, lecz także innowacyjnych. Okres realizacji inwestycji wspartej w ramach konkursu nie może przekroczyć marca 2015 r.

Konkurs Mazowsza to doskonała okazja, by skorzystać jeszcze ze środków dostępnych w ramach poprzedniego okresu programowania. Szczególnie atrakcyjny jest on teraz, gdy ciągle jeszcze czekamy na ogłoszenie pierwszych naborów w perspektywie finansowej 2014-2020 – mówi Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. Dokładna data rozpoczęcia naboru w ramach konkursu nie jest jeszcze znana, ponieważ jest ona związana z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, które ma zmienić warunki udzielania pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych. – Wejście rozporządzenia przewidywane jest na koniec lipca, dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania do złożenia wniosków – przekonuje Jan Kordasiewicz.

W ramach pomocy de minimis  można otrzymać wsparcie na zakup i uruchomienie środków trwałych (maszyn, specjalistycznego wyposażenia, środków transportu innych niż samochody osobowe i ciężarowe), a także wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów kwalifikowanych nie zaliczają się zaś inwestycje takie jak zakup nieruchomości, samochodów, roboty budowalne czy prace doradcze. Tego rodzaju wsparcia nie mogą otrzymać podmioty działające m.in. w zakresie rybołówstwa, transportu, wydobycia węgla. Na dofinansowanie nie mogą liczyć także przedsiębiorstwa będące w trudnej sytuacji finansowej.

Informacja prasowa
Biuro Prasowe KDG Cieślak & Kordasiewicz