2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Koniec niezdrowych przekąsek w szkołach

by Bartosz Kaluga on Maj 25, 2015

Koniec niezdrowych przekąsek w szkołach

 – nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży

Woda zamiast coli, kanapka zamiast batona – tak zmieni się żywienie w szkołach od września 2015 r. Nowe przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywienia wprowadzą zakaz sprzedaży niezdrowych przekąsek i napojów w szkołach. Celem zmian jest ograniczenie epidemii otyłości wśród dzieci. Wojewoda mazowiecki we współpracy z mazowieckim kuratorem oświaty organizuje cykl konferencji przygotowujących szkoły do wdrożenia ustawy.

Zmiana Ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności dotyczy ograniczenia dostępu dzieci do niezdrowych produktów żywnościowych. Ze szkolnych sklepików, bufetów i automatów wycofana będzie sprzedaż produktów zawierających znaczną ilość składników szkodliwych dla ich rozwoju, takich jak: cukier, tłuszcz (zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego), sól czy sód. Dyrektorzy szkół oraz innych placówek będą mogli ustalić szczegółową listę produktów dopuszczonych do sprzedaży. Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek zapewnienia nieograniczonego dostępu do wody pitnej w placówkach oświatowych.

Błędy żywieniowe są przyczyną rozwoju licznych schorzeń m.in. otyłości, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy czy nowotworów. Według danych UNICEF-u w latach 2002–2012 w Polsce podwoił się procent dzieci z nadwagą (z 7 proc. w 2002 do 17 proc. w 2012). Na Mazowszu odsetek ten jest najwyższy i wynosi obecnie 18,9 proc. Na otyłość dzieci duży wpływ ma spożycie cukru, którego ilość nie powinna przekraczać 10 proc. całodziennej energii. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) norma nie powinna przekraczać 25 g cukrów dodanych na dzień. Jedna półlitrowa butelka napoju słodzonego zawiera przeciętnie 50 g. Oznacza to, że wypijanie codziennie jednej takiej butelki to spożycie średnio 18,2 kg cukru rocznie.

Dotychczas stosowanie zasad zdrowego żywienia w placówkach oświatowych było dobrowolne. Wraz z wejściem w życie ustawy za sprzedaż na terenie szkół, reklamę i promocję oraz używanie do przygotowania posiłków produktów niedozwolonych nakładane będą kary od 1 do 5 tys. zł.

Wojewoda mazowiecki we współpracy z mazowieckim kuratorem oświaty organizuje cykl konferencji Wiem, co jem – jak wdrażać w szkole od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia? skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz przedstawicieli samorządu z województwa mazowieckiego. Cykl spotkań bazuje m.in. na doświadczeniach wypracowanych przez Urząd m.st. Warszawy, który jako pierwszy na Mazowszu wdrożył program zdrowego żywienia w szkołach w ramach kampanii „Wiem, co jem”. Dzięki programowi od 2006 r. warszawskie szkoły publiczne usprawniają organizację żywienia poprzez zapewnienie dzieciom możliwości spożywania posiłków podczas dłuższych przerw, udział w warsztatach kulinarnych i samodzielne przygotowanie posiłków. Ponadto w warszawskich placówkach zainstalowanych zostanie 548 źródełek do udostępniania wody pitnej. W spotkaniach biorą również udział przedstawicie Urzędu m. st. Warszawy, Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczości.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki realizuje też wieloletni program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020. Głównym celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. W 2015 r. w województwie mazowieckim na realizację programu przeznaczono z budżetu państwa prawie 37 mln zł.

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego