2021-04-22

Imieniny: Iwony i Dezyderego

Koncertowe zakończenie Dnia Papieskiego

by Marek Sokołowski on Październik 13, 2013

Młodzież zaangażowana w Strefę JP II oraz z grupy teatralnej  „U Radziwiłła” przygotowała w dniu papieskim w farze św. Zygmunta, dwa wieczorne przedstawienia. Słowno-muzyczne deklamacje, przeplecione audio-wizualnymi archiwalnymi wystąpieniami papieskimi były bardzo ciepło przyjmowane przez liczną grupę wiernych obecnych w świątyni. Koncert młodzieży zakończył się 20.30 i bezpośrednio po nim odbyło się ostatnie w

Koncert zainaugurował powstanie w Szydłowcu z inicjatywy samej młodzieży grupy zwanej Strefa JP II, w ramach której ma działać chór, szkoła mediów, żywa biblioteka i brygada wolontariacka.

Duszpasterską opiekę nad tą inicjatywą objął ks. Witold Witasek, którego obecność w parafii po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą została entuzjastycznie przyjęta przez zgromadzonych w farze św. Zygmunta.

Animatorami tegorocznego Dnia Papieskiego w Szydłowcu byli: proboszcz parafii św. Zygmunta ks. kan. Adam Radzimirski i burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński.

Dzień papieski zorganizowali: parafia św. Zygmunta, Urząd Miejski w Szydłowcu i Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek.