2022-10-03

Imieniny: Karola i Olgierda

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli

by Bartosz Kaluga on Październik 9, 2015

Powołanie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli na kadencję 2015–2019

Akty powołania dla nowej przewodniczącej – Urszuli Przyborowskiej oraz 230 członków komisji wręczył dziś wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano również pracę komisji kończącej poprzednią kadencję.

Urszula Przyborowska była jedną z zastępczyń przewodniczącej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli w poprzedniej kadencji (od 2011 r.). W skład komisji wchodzą nauczyciele zgłaszani przez organy założycielskie szkół i rady pedagogiczne.

W latach 2011–2015 do mazowieckiej komisji wpłynęło 125 spraw. Wydano 88 orzeczeń (w tym 41 nagan, 20 zwolnień z pracy, 8 wydaleń z zawodu, 15 umorzeń i 4 uniewinnienia). Kary dyscyplinarne wynikały najczęściej z nadużywania przez nauczycieli alkoholu, molestowania seksualnego oraz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Komisja rozpatrzyła również 38 odwołań od decyzji dyrektorów szkół o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Zadaniem komisji dyscyplinarnej jest orzekanie w sprawach nauczycieli wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie województwa. Wniosek o wszczęcie postępowania kieruje do komisji rzecznik dyscyplinarny działający przy wojewodzie (po przeprowadzeniu uprzednio swojego postępowania wyjaśniającego). Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się: uniewinnieniem, umorzeniem, naganą z ostrzeżeniem, zwolnieniem z pracy, zwolnieniem z pracy z 3-letnim zakazem pracy w szkołach lub wydaleniem z zawodu nauczyciela.

Ivetta Biały, Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego