2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Kolejne działania „Alkohol i narkotyki”

by Marek Sokołowski on Grudzień 3, 2015

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu, 7 grudnia po raz kolejny przeprowadzi działania kontrolno-profilaktyczne pod hasłem „Alkohol i Narkotyki”. Działania te mają ujawnić i eliminować z ruchu osób kierujących pojazdami, będącycy po wpływem działania alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.  

Policjanci będą zwracali szczególną uwagę w celu na kierujących w stanie nietrzeźwym i kierujących pod wpływem narkotyków, będą reagowali na nieprawidłowe manewry wyprzedzania, włączania się do ruchu czy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Ponadto funkcjonariusze będą zwracali uwagę  na kierowców używających telefonów komórkowych, w czasie prowadzenia pojazdu oraz przypadki nie używania przez kierującego i pasażerów pasów bezpieczeństwa.

Pomimo dużej liczby prowadzonych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących negatywnego wpływu alkoholu na prowadzenie pojazdów, w dalszym ciągu  występuje wysokie zagrożenie, jakie powodują kierujący pojazdami pod wpływem alkoholu. W roku 2015, na terenie garnizonu mazowieckiego policji, kierowcy którzy znajdowali się pod działaniem alkoholu byli sprawcami około 7 procent wypadków drogowych. Naszym zdaniem to stanowczo za dużo.

Dlatego też w dniu 7 grudnia 2015r. na terenie kraju prowadzone będą działania pod nazwą „Alkohol
i narkotyki”. Celem działań jest przeprowadzenie badań jak największej liczby kierujących pojazdami, przede wszystkim z wykorzystaniem tzw. szybkich testów, a tym samym ujawnianie i eliminowanie
z ruchu kierujących pojazdami znajdujących się pod działaniem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Działania będą miały charakter międzynarodowy i prowadzone będą na terenie krajów europejskich należących do TISPOL. TISPOL (European Traffic Police Network) to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające policje drogowe. Celem organizacji jest troska o bezpieczeństwo na drogach i przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom w transporcie. TISPOL podejmuje również działania zmierzające do ujednolicenia przepisów prawa drogowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie TISPOL organizuje i koordynuje coroczne kampanie w całej Europie. Kampanie te związane są z priorytetami wyznaczonymi przez Komisję Europejską, tj.: „Excess speed” – przeciwdziałanie przekraczaniu prędkości, „Seatbelt” – propagowanie stosowania pasów bezpieczeństwa, „AD – Alkohol & drugs” – przeciwdziałanie nietrzeźwości i kierowaniu pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, „Mermaid” – działania związane z transportem ciężarowym i autobusowym.

Należy pamiętać, że jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków działających podobnie, jest wg statystyk jednym z najpoważniejszych przestępstw w ruchu drogowym.

sierż. Marlena Skórkiewicz/WRD KWP zs. w Radomiu