2022-07-07

Imieniny: Emila i Cyryla

Kiedy małżonek wspólnika spółki cywilnej może wyrazić zgodę na zawarcie umowy przez spółkę?

by Bartosz Kaluga on Grudzień 1, 2015

Czy zgoda małżonka wspólnika spółki cywilnej na zawarcie przez niego umowy ze spółką cywilną może być udzielona tylko przed zawarciem umowy przez spółkę cywilną, czy może być także udzielona już po zawarciu umowy przez spółkę cywilną? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna.

Czy zgoda małżonka wspólnika spółki cywilnej na zawarcie przez niego umowy ze spółką cywilną może być udzielona tylko przed zawarciem umowy przez spółkę cywilną, czy może być także udzielona już po zawarciu umowy przez spółkę cywilną? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i jednoznaczna.

Zgodnie z treścią art. 41 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jak wskazuje Wojciech Rudzki autor bloga o spółce cywilnej spolkacywilna.info „w piśmiennictwie część prawników podnosi, że treść tego przepisu jasno wskazuje, że zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania powinna być udzielona przed lub najpóźniej w chwili zaciągania zobowiązania”.

Natomiast inni prawnicy uważają, że brzmienie tego przepisu nie jest takie jednoznaczne i dopuszczają możliwość uzyskania zgody małżonka w dowolnym momencie, w tym również już po zaciągnięciu zobowiązania przez małżonka. Interpretację tą może potwierdzać również przepis artykułu 37 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednakże wyżej wymieniony przepis dotyczy sytuacji, w której zgoda małżonka jest warunkiem skuteczności całej czynności prawnej, a nie tylko możliwości prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową.

W praktyce rozstrzygnięcie tej kwestii może być różne i zależeć będzie przede wszystkim od konkretnej sprawy czy też od konkretnego sądu. Zazwyczaj sądy uznają zgodę małżonka udzieloną już po zawarciu umowy za skuteczną. Dzięki temu wierzyciel może uzyskać klauzulę wykonalności umożliwiającą prowadzenie egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską.

Artykuł został opracowany na bazie informacji znalezionych pod adresem: http://spolkacywilna.info/czy-malzonek-wspolnika-spolki-cywilnej-moze-zgodzic-sie-na-zawarcie-umowy-juz-po-fakcie/. Czytelnikom chcącym uzyskać więcej informacji na ten temat polecamy zapoznanie się z treścią tego artykułu.

Czas na krótkie podsumowanie. Najbezpieczniej jest aby uzyskać zgodę małżonka najpóźniej w chwili podpisywania umowy ze spółką cywilną, ponieważ można w ten sposób uniknąć problemów związanych z uznaniem takiej zgody przez sąd za skuteczną oraz problemów związanych z uzyskaniem takiej zgody (w chwili powstania zobowiązań, problemów finansowych małżonek wspólnika może nie być w ogóle zainteresowany udzieleniem takiej zgody).