2022-05-16

Imieniny: Laury i Adolfa

Kibicuję bezpiecznie – konkurs

by Bartosz Kaluga on Maj 14, 2015

Kibicuję bezpiecznie – konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Kształtowanie postawy fair play wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja kulturalnego kibicowania oraz zasad bezpiecznego zachowania podczas meczów – to główne cele konkursu „Kibicuję bezpiecznie” ogłoszonego przez MSW. Ogólnopolski projekt skierowany jest do gmin i powiatów, które mogą zgłaszać wnioski do 30 maja. Suma nagród wynosi 120 tys. zł.

Konkurs „Kibicuję bezpiecznie” będzie przeprowadzony dwuetapowo. Do 12 czerwca, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zostaną wybrane 2 najlepsze projekty z terenu województwa. Następnie zostaną one przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców i ogłosi wyniki konkursu do 30 czerwca. Laureat pierwszego miejsca otrzyma 60 tys. zł, drugiego – 40 tys. zł, a trzeciego – 20 tys. zł.

Do konkursu można zgłaszać projekty z zakresu:

  • kształtowania postawy fair play oraz zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacji wiedzy w zakresie konsekwencji prawnych wiążących się z niewłaściwym zachowaniem podczas imprez sportowych,
  • wpajania zasad prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania i uczestnictwa w imprezach sportowych.

 

Wnioski konkursowe należy przesłać do 30 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”

Konkurs „Kibicuję bezpiecznie” finansowany jest ze środków rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Polega on na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Prowadzi go Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Regulamin, wniosek oraz inne informacje o konkursie można znaleźć na:  https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13234,MSW-promuje-bezpieczne-kibicowanie-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html?search=72696

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego