2022-09-30

Imieniny: Urbana i Augusta

Karta Dużej Rodziny na Mazowszu

by Bartosz Kaluga on Lipiec 1, 2015

Co druga rodzina wielodzietna na Mazowszu ma Kartę Dużej Rodziny

Ulgi komunikacyjne, przy wyrobieniu paszportu oraz na oferty instytucji kultury i księgarni są najbardziej cenione przez duże rodziny w Mazowieckiem. Jest zapotrzebowanie na więcej ofert sklepów z żywnością, odzieżą i aptek. Z wprowadzonych rok temu Kart Dużej Rodziny (KDR) korzysta 30,5 tys. rodzin na Mazowszu. Wojewoda Jacek Kozłowski podpisał 107 umów z oferującymi zniżki partnerami programu KDR. Potencjał Mazowsza jest większy…

Na początku maja br. milionową kartę odebrała rodzina z Ciechanowa, w samym Mazowieckiem wydano w sumie 158 tys. kart. Upoważniają do zniżek już w ponad 1 070 miejscach. Umowy zostały podpisane m.in. z: księgarniami, sklepami z artykułami szkolnymi, składnicami harcerskimi, stacjami benzynowymi, salonami fryzjerskimi, restauracjami, zakładami mięsnymi oraz instytucjami kultury. Karta uprawnia do m.in.: zniżki w transporcie kolejowym (przejazdy jednorazowe 37 proc. i 49 proc. na bilety miesięczne), ulgi w opłacie paszportowej (75 proc. dzieci, 50 proc. rodzice), zwolnienia z opłat za wstęp do parków narodowych, muzeów. Wśród 107 partnerów KDR 53 z nich oferuje zniżki powyżej 10 proc, w tym 30 powyżej 20 proc. Aktualizowany wykaz wszystkich podmiotów oferujących zniżki dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl.

Rodziny wielodzietne pozytywnie oceniły program – w odpowiedzi na ankietę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego* – i wskazały na potrzebę jego istnienia. Te mieszkające w mniejszych gminach wskazały na wzrost motywacji do odwiedzania dużych miast, gdzie mogą skorzystać z oferowanych zniżek. Postulowano również skrócenie czasu wydawania kart. Dla dalszej popularyzacji KDR ważne jest zaangażowanie samorządów w pozyskiwaniu partnerów. Samorządy mogą też decydować o zniżkach na swoje usługi. Na przykład w Ciechanowie rada miasta podjęła uchwałę o zniżce w opłacie za przedszkola. Podstawową korzyścią dla firm prywatnych jest możliwość wykorzystania potencjału wizerunkowego w obszarze odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility), jaką daje włączenie się w prorodzinną politykę państwa. Chętni mogą się zgłosić do wojewody (lub ministra pracy i polityki społecznej przy ogólnopolskim zasięgu umowy).

Rządowy Program KDR prowadzony jest od czerwca 2014 r., od 2015 r. jako zadanie zlecone samorządom Ustawą o ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, którego obsługa jest finansowana z budżetu państwa. Karty wydawane są bezpłatnie rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, bez względu na wysokość zarobków. Członek rodziny wielodzietnej musi złożyć wniosek do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 r.ż. lub do ukończenia nauki (maksymalnie do 25 r.ż.). Osoby z niepełnosprawnościami – przez czas ważności orzeczenia lekarskiego.

Ivetta Biały

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego

 

* Ankieta prowadzona była za pośrednictwem urzędów 314-u mazowieckich gmin i samorządowych ośrodków pomocy społecznej w kwietniu br. i nie ma charakteru reprezentatywnego badania lecz sondażowo-monitorujacy.