2022-07-04

Imieniny: Marii i Stanisławy

Kancelaria Adwokacka Stanisław Filipowicz – poznaj lokalną firmę

by Bartosz Kaluga on Lipiec 19, 2015

Kancelaria Adwokacka Stanisław Filipowicz oferuję stałą obsługę prawną podmiotów korporacyjnych, w tym w zakresie analizy dokumentów, bieżącego doradztwa prawnego, opiniowania umów i reprezentacji przez Sądem i organami administracji, w zakresie szkoleń oraz negocjacji ugodowych. W ofercie Kancelarii Adwokata Stanisława Filipowicza (pochodzącego z Gminy Jastrząb) na szczególną uwagę zasługuje możliwość zawarcia umowy o abonamentowe usługi adwokackie.

Oferta Kancelarii jest skierowana do:

  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów),
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • podmiotów korporacyjnych prowadzących działalność gospodarczą (spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, inne),
  • podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym podmiotów trzeciego sektora

W ramach umowy abonamentowej Klient ustala z adwokatem zakres obsługi abonamentowej. Obsługa abonamentowa ma formę „koszyka usług” indywidualnie dobranego do potrzeb Klienta. Klient może zaś w ramach abonamentu wybrać następujące usługi:

  • określoną liczbę porad prawnych udzielanych drogą elektroniczną (e-mail, fax), telefoniczną lub osobiście z określonych w umowie dziedzin prawa,
  • analizę określonej liczby umów lub/oraz innych dokumentów prawnych, bądź liczby stron w/w dokumentów,
  • sporządzanie umów lub/oraz innych dokumentów,
  • reprezentację przed Sądami, organami ścigania, organami administracji i innymi podmiotami,
  • prowadzenie szkoleń,
  • prowadzenie rozmów ugodowych

Po doborze określonych wyżej usług prawnych i ustaleniu ich wymiaru (godzinowo, od terminu, od strony, od sztuki) we wskazanym  w umowie okresie następuje indywidualne z każdym Klientem ustalenie wysokości ryczałtu za dobrane do potrzeb Klienta usługi płatnego w odstępach co miesięcznych lub kwartalnych.

To Klient decyduje kiedy z danej usługi chce skorzystać. Szczegóły każdej umowy abonamentowej omawiane są z Klientem indywidualnie.

Siedziba firmy znajduje się w Lublinie, jednak z racji mojego pochodzenia (wychowałem się w Gminie Jastrząb) prowadzę również usługi na terenie całego Powiatu Szydłowieckiego. Wszystkie osoby zainteresowane moimi usługami zapraszam do kontaktu.

Siedziba firmy

Adwokat Stanisław Filipowicz Kancelaria Adwokacka

20-023 Lublin, Fryderyka Chopina 12/2

Tel: 81 534 81 60

Tel.: 511 812 812

Fax.: 81 534 81 62