2019-04-25

Imieniny: Filipa i Pauliny

JesteśMY!!

by Bartosz Kaluga on Wrzesień 25, 2013

„JesteśMY!!”- pod taka nazwą w  Szydłowcu realizowany będzie  nowy projekt edukacyjno-artystyczny skupiający się na współpracy osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Celem projektu jest chęć pokazania mieszkańcom Szydłowca, że również pośród nich przebywają osoby  niepełnosprawne. Organizatorzy już na samym wstępie inicjatywy zapraszają do wspólnego spaceru po Szydłowcu (więcej informacji można również przeczytać na profilu fb projektu http://www.facebook.com/pages/Towarzystwo-Aktywnych-Kulturalnie-PROJEKTORIAT/200164673387130?ref=ts&fref=ts).

Podczas trwania warsztatów osoby pełnosprawne mają przemierzyć  miasto wczuwając się w rolę osoby niepełnosprawnej ruchowo, niewidomej, głuchoniemej. Założeniem projektu jest bezpośrednie sprawdzenie dostępności miasta dla osób niepełnosprawnych, a także tego w jaki sposób mieszkańcy miasta  postrzegają  ich niepełnosprawność, oraz w jaki sposób zachowują się w stosunku do nich. Inicjatorzy projektu podkreślają, iż pomimo tego że jesteśmy 12 tyś miasteczkiem leżącym na południu woj. mazowieckiego to temat osób niepełnoprawnych ich funkcjonowania w naszej małej lokalnej społeczności nie może być tematem tabu.  Realizacja tego projektu ma pomóc w przełamaniu wszystkich barier wobec osób niepełnosprawnych, także tych architektonicznych.

Opisany problem nie ma tylko jednego wymiaru, niestety także niepełnosprawni izolują się w swoich „kołach” zrzeszających osoby z podobnymi problemami. Dość często nie starają się wchodzić w interakcje z osobami pełnosprawnymi. Projekt ma na celu postawić trudne pytania o przyczyny tej sytuacji i tym samym pokazać istnienie niedostrzegalnych barier, które pokonać muszą niepełnosprawni.

Projekt JesteśMY zakłada dwa etapy realizacji:

Etap warsztatowy

1. Warsztaty artystyczne, plastyczno-teatralne dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych

Efektem działań warsztatowych będą wlepki z grafiką powstałą podczas zajęć oraz film/spektakl. Działania artystyczne rozpoczną zajęcia z cyklu TO JA, czyli graficzne zabawy z przedstawieniem się, następnie cykl TO MY, czyli grupowa opowieść graficzna o byciu razem, oraz część JesteśMY, czyli tworzenie graficznych komunikatów dialogu. Spektakl/film natomiast powstanie na bazie scenariusza zainspirowanego wspólnym przebywaniem   i wzajemnym poznawaniem.

2. Warsztaty zogniskowane wokół problematyki przestrzeni miejskiej Wspólne wyjścia w miasto, na pieszo, o kulach, na wózkach, z zawiązanymi oczami. Wspólne wycieczki osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Osoby pełnosprawne wejdą w rolę osób niepełnosprawnych. Wsiądą na wózki, zawiążą sobie oczy, zamkną uszy.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy utworzą mapę miejsc które są zbyt ciężkie w pokonaniu dla osób niepełnosprawnych. Oprócz mapy zostaną wykonane artystyczne zdjęcia szydłowieckich barier architektonicznych. Do wykonania fotografii zaproszono Patrycję Dołowy oraz Tytusa Szabelskiego, a także dwóch fotografów z Szydłowca Wiesława Wismonta i Adriana Sadzę.

Organizatorami tego projektu są Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT oraz Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego. Partnerem projektu jest Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu-Zamek oraz Powiat Szydłowiecki. Projekt współfinansowany jest ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Tekst: A.Gawor

Zdjęcia: Adrian Sadza